Handelsbanken utdelningshistorik är bland det vassaste på svenska börsen och banken har erbjudit en trygg och långsiktig investering. Men visst finns det farhågor. Många är idag oroliga att banken ligger efter när det kommer till att överföra deras tjänster från fysiska kontor till e-lösningar. Samtidigt visar Handelsbanken prov på en utmärkt utdelning som är svår att hålla tassarna borta från.

Svenska banker har kommit att blivit allt mer intressanta för investerare som söker ett stabilt kassaflöde. Den största anledningen är troligtvis den relativt höga Direktavkastningen som oftast ligger mellan 5-7%. Flertalet banker har även fin historik när det kommer till extrautdelningar.

Länk till bolaget hos Avanza

Nyheter kring Handelsbankens utdelning

  • 2022 – Handelsbanken höjer ordinarie utdelning från 4,1 kr/aktie till 5 kr/aktie. En höjning med 22%
  • 2021 – Handelsbanken delar ut 4,1 kr i ordinarie utdelning. Dessutom får du 1 st Industrivärden A för var 65:e aktie du äger i Handelsbanken. Den här utdelningen av Industrivärden motsvarar en extrautdelning på 4,42 kr/aktie.

Handelsbanken utdelnings 2022

År Utdelning Extrautdelning
2013                3,58 kr                     –   kr
2014                3,83 kr                5,00 kr
2015                4,17 kr                5,00 kr
2016                4,50 kr                1,50 kr
2017                5,00 kr                     –   kr
2018                5,50 kr                2,00 kr
2019                5,50 kr                     –   kr
2020                4,40 kr                     –   kr
2021                4,10 kr                4,42 kr
2022                5,00 kr                     –   kr

Nedan visar jag vad bolaget faktiskt delat ut i kronor sedan 1994. Det har blivit en del bläddrande i årsrapporter för att få fram infon långt tillbaka 🙂

Notera här att utdelningen inte är justerad för aktiesplittarI Handelsbankens fall har det förekommit 2 aktiesplittar under den här tidsperioden av typen 3:1, d.v.s. att 1 aktier blir till 3 nya. Givetvis blir utdelningen per aktie enbart 1/3 av det ursprungliga vid en sådan split.

Bolaget har varit flitig på att dela ut extrautdelningar och under de senaste 10 åren har dessa förekommit 5 år. Som vanligt ser jag extrautdelningarna mest som en trevlig bonus som trillar in lite då och då. Den faktiska utdelningstillväxten på den ordinarie utdelningen är den viktiga.

Handelsbanken utdelningshistorik – Justerad

I det här diagrammet har jag tagit hänsyn till aktiesplittar och presenterar utdelningarna justerat för dessa.

Bolaget har höjt utdelningen  9 år i rad. Det jag själv ser som extra gynnsamt  är att bolaget stod emot finanskrisen runt 2008 och att utdelningen var uppe i högre nivåer redan ett par år efteråt.

 

Handelsbanken Utdelningstillväxt

När det kommer till ett bolagets utdelningstillväxt är det viktigt att tänka på att nynoterade bolag med låg utdelning självklart har lättare att höja utdelningen rent procentuellt än ett bolag med lång och fin utdelningshistorik. Exempelvis känns det mer rimligt att Paradox skulle höja sin utdelning från 1 kr till 2 kr än Handelsbanken från 5,5 kr till 11 kr.

Genomsnittlig utdelningstillväxt: 13%

Det här tycker jag är en god utdelningstillväxt sett ur det här långa perspektivet. Jag satsar på en organisk utdelningstillväxt på över 5% i min portfölj. Därav platsar Handelsbanken fint som en spelare på mitt schackbräde. Vad många inte tänker på är att utdelningshöjningar i sig ger ett väldigt bra skydd mot inflation.

Någon som frodats väl genom åren i utdelningar från Handelsbanken är Utdelningsseglaren. Redan 2019 inkasserade han nästan 20 000 kr i en enskild utdelning från banken.

Viktigt gällande Handelsbanken

  • Tänk på att det populära investmentbolaget Industrivärden har Handelsbanken i sin portfölj och att det utgör en stor del av totalen. Har du det här Investmentbolaget bör du alltid fundera över den totala vikten.
  • Priset mellan A och B aktien i Handelsbanken har en tendens att variera kraftigt över tid. Det här har jag utnyttjat till min fördel genom att sälja aktierna i A och köpa B och vice versa. S.k. aktiearbitrage. Läs mer:

Aktiearbitrage 2021 | så gör du

Direktavkastning Handelsbanken

Handelsbanken har genom åren visat prov på hög direktavkastning som legat i spannet 4,5% – 7%. Räknar vi även med extrautdelningarna, vilket jag inte gjort, så är det ännu mer.

År Direktavkastning
2013 6,26%
2014 5,39%
2015 4,68%
2016 4,42%
2017 6,03%
2018 4,93%
2022 5%

Handelsbanken utdelningspolicy

Just Handelsbanken har ingen väl definierad utdelningspolicy som exempelvis säger att man ska dela ut minst 60% av vinsten. I stället lutar man sig mot Finansinspektionens krav:

Bankens policy gällande utdelning är att utdelningsnivån inte ska leda till att kapitalrelationerna
underskrider en nivå om 1 procentenhet över
Finansinspektionens kommunicerade krav.

10
0
Kommentera gärna :)x
()
x