Hopp finns för Kinnevik

Hopp finns för Kinnevik

Historiskt har du som aktieägare i investmentbolaget Kinnevik fått ta del av en fenomenal resa. Investerade du år 1998 så har dina pengar vuxit med 3 547% ifall du enbart återinvesterat utdelningen. Den här aktien är tryckt ner i skiten just nu och det är fler än jag som tycker att det här kan vara en bra investering här och nu.

 

Kursen i Kinnevik har totalt slaktats det senaste året

 

Veckans aktie

Kinnevik blev nyligen utsedd till veckans aktie hos Dagens Industri där man satte Köp på aktien men där risken också blev satt till Hög.

Investmentbolaget är grundat av familjen Stenbeck men där familjen sakta men säkert fasats bort från bolaget. Sist kvar är storägaren Cristina Stenbeck som lämnade ordförandeposten 2016 och styrelsen 2019. Under 2021 lämnade hon även valberedningen. Dock har hon ersatts av sin bror Hugo Stenbeck, något som ger en fortsatt koppling till grundarfamiljen.

 

Ett nytt Kinnevik

Som du säkert vet har Kinnevik nyligen bytt fokus och numer vill man lägga störst vikt på onoterade tillväxtbolag. Idag får du följande när du investerar i Kinnevik:

 • Tele2 – 27%
 • Noterade tillväxtbolag – 7%
 • Onoterade tillväxtbolag – 66%

Det sista året har därigenom slagit väldigt hårt mot Kinnevik då investerarna slängt ut onoterat genom fönstret med tanke på osäkerheten. Risken till konkurs är här generellt sett betydligt större.

Strategin har bytts väldigt fort. 71% av bolagen är nya investeringar som Kinnevik gjort mellan 2016-2022. En fördel här är att enbart 1/10 av de onoterade bolagen väntas behöva kapitaltillskott i år medan resterande är lönsamma eller har en bra kapitalbuffert till den punkt där man blir lönsamma.

 

Hög rabatt

Rabatten glänser med sin ståtliga närvaro. I mitten av 2021 handlades Kinnevik till en premie på 26% och nu vid årsskiftet såg vi nästan en lika stor rabatt. Ibindex beräknade substansrabatt är idag 25%.

Du kan alltid lära dig mer om rabatt och premie och varför det är viktigt i investmentbolag här.

 

Fördelar kring nedskrivningarna

Taktiken för Kinnevik är relativt enkel men ändå komplex. Man fokuserar på snabbväxande bolag med en teknisk edge som kan ta sig igenom och dominera företag med omodern teknik. Jag gillar huvudsektorer som är hälsovård, finansiella tjänster och konsumenttjänster. Dessutom har man nyligen inkluderat temat klimatteknik.

Nettokassan låg på drygt 10 miljarder kr vid årsskiftet och i år väntas utdelningen från Tele2 ge Kinnevik ca 1 miljard kr. Man vill fortsätta hålla en investeringstakt på 5 miljarder per år.

Enligt Kinneviks VD är bolagets kassa inte för liten.

Kinnevik har nyligen gjort stora nedskrivningar på runt 50% av den onoterade delen. Fördelen här är att detta nu är historik och vi kan blicka framåt. Att få bolag kan behöva extra kapital gör det här också extra intressant.

Tyvärr ger Kinnevik ingen utdelning, och det lär kanske dröja innan Kinnevik ger en extrautdelning i form av aktier i bolag man skiftar ut.

Jag tycker att Kinnevik känns som ett köpvärt kort just nu. Däremot kan man inte köpa med insikten att det kommer vända det närmaste året. Över tid tror jag dock inte det här blir ett nytt Ratos utan jag litar på bolagets förmåga att hitta bolag som kan växa så det knakar.

Om vi säger såhär…  jag förstår varför 128 000 investerare hos Avanza äger aktien.

Det vore jättekul att höra ifall du håller med eller håller dig utanför Kinnevik.

Deklaration – Avdrag som du Faktiskt kan använda 2023

Deklaration – Avdrag som du Faktiskt kan använda 2023

Det finns nästan 100 avdrag som du kan göra för att få mer pengar tillbaka 2023. Kanske har du restskatt att betala och då kan avdrag vara skillnaden mellan att betala och inte betala. Jag är trött på alla konstiga avdrag och tänkte här presentera de avdrag som jag tror att de allra flesta kan ha användning av någon gång i livet.

Alla människors liv är givetvis olika och det finns inget som säger att de här avdragen passar bra till alla. Däremot har jag här plockat fram några som jag tror kan vara mer användbara än andra. Hela listan är dock kombinerad utifrån mitt egna livsbeteende.

 

Är du som jag?

Genom åren så har det tagit 10 minuter för mig att deklarera. Jag kikar i princip så att uppgifterna ser ut att stämma, checkar om jag ska betala eller får tillbaka slantar, och sedan skickar jag in härligheten.

Nu tänkte jag i alla fall lära mig några av de avdrag som går att göra. Under tiden som jag skapade den här artikeln insåg jag att jag själv lärt mig mycket.

Du får hemskt gärna berätta om hur du själv brukar gå tillväga och ifall det är något avdrag du brukar göra.

 

Stötta mig – följ mig på sociala medier

Lista: enkla skatteavdrag du faktiskt kan göra

Min egna lista kokar ner till 12 st skatteavdrag som jag tycker du ska lära dig inför kommande år. Då vet du vilka eventuella kvitton eller papper du bör spara dessutom för att styrka det du gjort.

 • Cykel till och från arbetet

Det här är en spännande punkt som få faktiskt har koll på.

Om du använt din cykel till och från jobbet får du dra av 350 kronor på skatten – en ökning med 100 kronor sedan i fjol. Det oavsett hur mycket du cyklat. Du får göra reseavdrag för den delen av dina utgifter som överstiger 11 000 kronor.

Har du 1 minut cykel till jobbet rekommenderar jag dig att ändå cykla med andra ord…

 • Ränteavdrag

Det är nog många som inte vet om denna :O 

Du kan få göra avdrag på ränta på skulder som du betalat under året. Det gäller inte CSN-lån

 • Räntekompensation

Denna kan nog bli mer och mer vanlig i takt med att fler verkar vilja amortera mer.

Om du har lån hos en bank som du sagt upp i förtid och måste betala räntekompensation kan du få dra av den utgiften som en vanlig ränteutgift.

 • Vård

Den här vet i gudarna om jag själv har koll på. Ifall jag VAB:at, får jag då göra avdrag? Någon som kan förtydliga?

Du kan få göra avdrag för kostnader för vård i familjehem, vård av barn, ungdomar eller vuxna, jourhem/stödhem, kontrollerad familjevård, kontaktpersoner eller övervakare. Avdraget är normalt motsvarande kostnadsersättning från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Du gör avdraget vid punkt 2.4: ”Övriga utgifter”. Fyll i totalbeloppet och Skatteverket minskar automatiskt ditt avdrag med 5 000 kronor.

 • Bil till och från arbetet

En klassiker som funnits länge.

 Har du minst fem kilometer från ditt boende till din arbetsplats? Om du tjänar minst två timmar per arbetsdag på att ta bilen i stället för att åka kommunalt så får du göra avdrag. Du får också göra avdrag om du använt bilen i tjänsten minst 160 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten.

 • Åker du kollektivt?

 Om du har ett avstånd på minst två kilometer till jobbet från hemadressen får du göra avdrag för utgifter som du haft för kollektivtrafiken. Du får bara dra av den delen av utgifterna som överstiger 11 000 kronor. Om du har färdtjänst kan du få avdrag oberoende av avståndet mellan din bostad och arbetsplats. Avdragsbegränsningen på 11 000 kronor gäller även färdtjänstresor.

 • Försäljning av bostad

Oftast brukar mäklaren upplysa om detta men det kan ändå vara bra att känna till.

Du får göra avdrag på försäljningsutgifter som till exempel styling, annonsering och mäklararvoden. 22 procent av vinsten ska beskattas med 30 procent. Har du sålt med förlust får du göra avdrag med 50 procent av förlusten. Du får skattereduktion med 30 procent av det avdragsgilla beloppet.

 • Kapitalförlust

Kanske inte så användbart ifall du har ISK men punkten är ändå värd för oss att veta om.

Du får dra av olika förlustaffärer som du gjort i samband med försäljning av aktier och andra marknadsnoterade värdepapper, bostadsrätt, privatbostadsfastighet eller andra privata tillgångar som inte har använts för personligt bruk, till exempel ädelmetaller, ädelstenar och bankfackskonst.

 • Rut- och rotavdrag

Många känner till denna, men kanske inte detaljen kring nya vitvaror…

Har du haft rot- eller rutavdrag under året har du fått en preliminär skattereduktion för det när du köpte tjänsten och bara betalade en del av fakturan. Skattereduktionen är förifylld i din deklaration. Sedan 2018 kan du även få rutavdrag för reparation och underhåll av vitvaror i din bostad.

Rot- och rutavdraget räknas ihop och kan högst vara 75 000 kronor per person och år. Rotavdraget får dock högst vara 50 000 kronor per år.

 • Arbetslösas kostnader

I takt med att företagen nu i allt större takt verkar varsla anställda så kan den här komma väl till användning. Kort och gott finns det mycket du kan göra avdrag för om du är arbetslös. 

Då får du göra avdrag för resor till och från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan men också resor i samband med att du sökt nytt jobb. Du får också dra av för trafikavgifter för internet och telefon, utgifter för porto, betygskopior och dylikt i samband med att du sökt jobb. Detta gäller endast den del av de sammanlagda kostnaderna under året som överstiger 5 000 kronor.

 

 • Flyttningskostnader

Ska du flytta, se i sådana till att göra det för att undvika uppsägning 😉

Måste du flytta på grund av ditt jobb för att undvika uppsägning? Då får du dra av för den faktiska kostnaden för emballering, packning, transport, uppackning av familjens bohag och familjens transport. Detta gäller inte om du sökt en ny tjänst eller bytt arbetsgivare.

 • Mobiltelefon

Troligtvis mer användbar för vissa än för andra. Egentligen var det kanske dumt att ta med denna…

Om du är anställd och använder din privata mobiltelefon för jobbsamtal får du göra avdrag för det. Du måste kunna visa upp dina merkostnader för samtalen. Abonnemangsavgiften får du stå för själv.

 

  Här är alla avdragen

  För er som är mer intresserade av att djupdyka i vilka avdrag som finns så följer hela listan om du expanderar fliken här nedan:

  Se alla avdragen

  Här är alla skatteavdragen som går att göra i din deklaration

   

  Advokat- och rättegångskostnader

   Om det är en nödvändig kostnad för att bibehålla en inkomst, till exempel tvist om uppsägning, lönefordran eller avgångsvederlag. Tvisten ska vara berättigad och kostnaden ska kunna styrkas.

  Agent- och managerkostnader

   Till exempel idrottare, musiker, artister, modeller och skådespelare kan i vissa fall ha rätt till avdrag för agent- och managerkostnader i samband med avtalsskrivning i fall de under året har flera korta uppdrag som inte är av anställningskaraktär.

  Allmänna avdrag

   Här är ett hopplock av avdrag som du kan få göra förutsatt att du varit bosatt i Sverige. Du får dessutom bara göra avdrag för det år då du betalat avgiften.

  • Utländska obligatoriska socialförsäkringsavgifter – om den avgiftsgrundande intäkten beskattas i Sverige.
  • Om du saknar pensionsrätt i ditt anställningsavtal men pensionssparar själv i en pensionsförsäkring eller på ett pensionssparkonto kan du få göra avdrag för ditt pensionssparande.
  • Om du har en bindande förpliktelse att betala ut underhållsbidrag till en före detta maka eller make kan du få göra avdrag för det. Men du får inte göra avdrag för underhållsbidrag för barn. Mottagaren ska redovisa beloppet i sin deklaration.
  • Har du en nystartad aktiv näringsverksamhet med ett underskott på högst 100 000 kronor kan du få göra avdrag för det. Det gäller de fem första åren.
  • Du får också göra avdrag för aktiv konstnärlig, litterär och därmed jämförlig näringsverksamhet.

  Arbetskläder

   Om du haft utgifter för skyddskläder och skyddsutrustning för ditt jobb får du dra av på skatten för det.

  Arbetslösas kostnader

   Har du varit arbetslös och antingen fått arbetslöshetsersättning från a-kassa, aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning? Då får du göra avdrag för resor till och från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan men också resor i samband med att du sökt nytt jobb. Du får också dra av för trafikavgifter för internet och telefon, utgifter för porto, betygskopior och dylikt i samband med att du sökt jobb. Detta gäller endast den del av de sammanlagda kostnaderna under året som överstiger 5 000 kronor.

  Arbetsredskap – dator och surfplatta

   Om din arbetsgivare inte tillhandahåller dig en dator och du själv har köpt en för att den är nödvändig för ditt arbete så får du dra av kostnaden. Du kan även dra av för en andel av datorutrustning som kan hänföras till tjänsten, för speciella program som köpts enbart till jobbet och annan eventuell merkostnad.

  Om datorns totala inköpskostnad 2022 överstiger 24 150 så får du avdrag för en årlig värdeminskning utifrån beräknad livslängd. Om beräknad livslängd är fem år får du avdrag med 20 procent av kostnaden per år.

  Arbetsredskap – instrument, maskiner, med mera

   Du får göra avdrag för inköp av maskiner, instrument och verktyg som är nödvändiga i tjänsten. Direktavdrag om arbetsredskapets kostnad inte överstiger 24 150 kronor inkomståret 2022.

  Arbetsrum

   Om du behöver ett särskilt arbetsrum eller lokal för ditt jobb så får du dra av det på skatten – förutsatt att arbetsgivaren inte tillhandahåller ett. Du får även dra av utlägg för el, uppvärmning och städning. Rummet får inte ingå i bostadsutrymmet.

  Bil i tjänsten

   Om du kan styrka dina resor i tjänsten med till exempel en körjournal så får du dra av på skatten. Du får 18,50 kronor per mil för resor med egen bil. Om du kör förmånsbil får du avdrag på 6,50 kronor per mil för diesel och 9,50 kronor per mil för annat drivmedel, inklusive laddhybrider.

  Bil till och från arbetet

   Har du minst fem kilometer från ditt boende till din arbetsplats? Om du tjänar minst två timmar per arbetsdag på att ta bilen i stället för att åka kommunalt så får du göra avdrag. Du får också göra avdrag om du använt bilen i tjänsten minst 160 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten.

  Borgensbetalning

   Är du borgensman som personligen är betalningsansvarig för ett lån får du göra avdrag för betald ränta.

  Båt till och från arbetet

   Om du tjänar minst två timmar per arbetsdag på att ta egen båt i stället för att åka med kommunala transportmedel får du göra avdrag för drivmedel och båtplats. Du får göra reseavdrag för den delen av dina utgifter som överstiger 11 000 kronor.

  Bärplockning

   Du får plocka bär och sälja bären vidare för upp till 12 500 kronor skattefritt, förutsatt att bären växer vilt och är egenhändigt plockade. Detta gäller inte om man anställts för att plocka bär. Du får dra av på utgifterna som överstiger det skattefria beloppet.

  Cykel till och från arbetet

   Om du använt din cykel till och från jobbet får du dra av 350 kronor på skatten – en ökning med 100 kronor sedan i fjol. Det oavsett hur mycket du cyklat. Du får göra reseavdrag för den delen av dina utgifter som överstiger 11 000 kronor.

  Dubbel bosättning

   Du får dra av ökade levnadskostnader för dubbel bosättning om du på grund av ditt jobb har blivit tvungen att flytta till en ny bostadsort och behållit din bostad på den tidigare bostadsorten antingen för dig själv, din respektive eller annan familj. Det krävs att du övernattar på arbetsorten och att avståndet mellan bostadsorten och arbetsorten är längre än 50 kilometer.

  Du får dra av på den faktiska utgiften för ditt boende på den nya orten och om familjebostaden har flyttats till arbetsorten får du i stället göra avdrag för bostaden på den gamla bostadsorten.

  Du får också göra avdrag för måltider och småutgifter den första månaden med schablonbeloppet 72 kronor.

  Egenavgifter inklusive allmän löneavgift och särskild löneskattning på vissa förvärvsinkomster

   Om du måste betala dina sociala avgifter för vissa inkomster får du dra av på skatten för det. Det gäller till exempel om du uppfinner något, tjänar pengar på att du skrivit en bok, får forskarstipendium genom EU eller tjänar pengar på en hobby. Du får då göra olika schablonavdrag för egenavgifter.

  Facklitteratur och tidskrifter

   Om du behöver köpa in speciallitteratur för att upprätthålla ditt jobb så får du göra avdrag för det. Du måste kunna motivera varför respektive bok är nödvändig och hur den har använts.

  Felräkningspengar

   Om du fått betala din arbetsgivare på grund av till exempel svinn, felräkning eller stöld kan du få avdrag. Förlusten ska vara dokumenterad med intyg eller anteckningar. Det får inte vara för pengar eller föremål som du som anställd själv förskingrat.

  Flyttningskostnader

   Måste du flytta på grund av ditt jobb för att undvika uppsägning? Då får du dra av för den faktiska kostnaden för emballering, packning, transport, uppackning av familjens bohag och familjens transport. Detta gäller inte om du sökt en ny tjänst eller bytt arbetsgivare.

  Funktionsnedsättning, resor till arbetet

   Om du på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning tvingas använda egen bil för resor mellan bostaden och arbetsplatsen kan du få avdrag för bilutgifter oavsett avstånd och tidsvinst. Du får göra avdrag med dubbla schablonavdraget, 37 kronor per mil. Du måste styrka avdraget med ett läkarintyg.

  Försäkringar med mera

   Du får dra av på avgiften till tjänstepensionskassan för egen eller efterlevandes pension. Det gäller även premier för sjuk- och olycksfallsförsäkring i samband med tjänsten om försäkringen tecknats före 1 januari 1988.

  Försäljning av bostad

   Du får göra avdrag på försäljningsutgifter som till exempel styling, annonsering och mäklararvoden. 22 procent av vinsten ska beskattas med 30 procent. Har du sålt med förlust får du göra avdrag med 50 procent av förlusten. Du får skattereduktion med 30 procent av det avdragsgilla beloppet.

  Grundavdrag

   För att få helt grundavdrag krävs det att du har bott i Sverige under hela året (inkomståret). I annat fall får du ett reducerat grundavdrag med en tolftedel av 0,293 prisbasbelopp för varje månad som du har bott i Sverige. Storleken på grundavdraget är beroende av hur hög inkomst du har. Avdraget sker automatiskt.

  Gåva

   Från och med i år kan du få skattereduktion med 25 procent av gåvobeloppet, upp till 3 000 kronor, för gåvor som du har gett till gåvomottagare som i förväg godkänts av Skatteverket. Gåvan måste vara pengar, avsedda att främja en social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning.

  Hemresa

   Du får göra avdrag för en hemresa i veckan om avståndet mellan hemorten och arbetsorten är mer än 50 kilometer och om du har övernattat på arbetsorten.

  Hjälpmedel

   Enligt praxis är glasögon, kontaktlinser och hörapparat i grunden privata kostnader. Men du kan få avdrag för synvård i undantagsfall om det finns speciella krav i jobbet.

  Hobby

   Om du har inkomster av hobby kan du få göra avdrag för utgifter och underskott som du haft i din hobbyverksamhet. Det kan exempelvis vara hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt, fiske, hästtransport eller någon kulturell verksamhet. Hobbyn är något som du själv utövar på din fritid och inte din huvudsakliga försörjning. Om det innebär att du utför arbete på uppdrag av någon annan så är det inte en hobby.

  Hund i tjänsten

   Om du har hund i tjänsten och har avtalat med din arbetsgivare att den ska bo hemma hos dig får du göra avdrag för dina kostnader. Du får då göra ett avdrag med ett schablonbelopp på 1 932 kronor för 2022.

  Idrottsutövare

   Om du är idrottsutövare och får inkomster från idrottsverksamhet kan du göra avdrag för utgifter i samband med det. Till Idrottsutövare räknas aktiva idrottare, tränare, instruktörer, materialförvaltare, lagledare, domare, linjemän och tävlingsfunktionärer. Verksamhet ska anordnas av en organisation som är ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund.

  Installation av grön teknik

   Om du har installerat grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material.

  Den skattereduktion som du har fått godkänd under 2022 finns förifylld på din deklaration. Om du kan ta del av avdraget och hur mycket beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.

  Räcker inte din inbetalda skatt kan du bli återbetalningsskyldig. Ett alternativ kan då vara att omfördela mellan dig och din partner.

  Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år och gäller bland annat installation av nätanslutet solcellssystem, där skattereduktion ges för 15 procent av kostnaden för arbete och material. För installation av system för lagring av egenproducerad elenergi eller för laddningspunkt till elfordon är skattereduktionen 50 procent.

  Internet

   Du som har avdragsrätt för dator i bostaden kan under vissa förutsättningar få avdrag för kostnader för internetuppkoppling, om den är nödvändig för att du ska kunna utföra ditt arbete. Du får dock bara dra av på upp emot 50 procent av kostnaden.

  Kapitalförlust

   Du får dra av olika förlustaffärer som du gjort i samband med försäljning av aktier och andra marknadsnoterade värdepapper, bostadsrätt, privatbostadsfastighet eller andra privata tillgångar som inte har använts för personligt bruk, till exempel ädelmetaller, ädelstenar och bankfackskonst.

  Kapitalförsäkring

   Samma regler som försäkringar.

  Kontaktlinser

   Samma regler som hjälpmedel.

  Kottplockning

   Samma regler som bärplockning.

  Kursförlust

   Du kan göra avdrag om du gått med förlust när du sålt till exempel utländsk valuta eller vid amortering av lån i utländsk valuta.

  Livränta

   Om du har blivit dömd till att betala skadeståndslivränta får du göra avdrag för den kostnaden.

  Mobiltelefon

   Om du är anställd och använder din privata mobiltelefon för jobbsamtal får du göra avdrag för det. Du måste kunna visa upp dina merkostnader för samtalen. Abonnemangsavgiften får du stå för själv.

  Moped till och från arbetet

   Om du använder din moped för resor mellan din bostad och ditt jobb får du dra av utgifter för mopeden. Du kan få 4,50 kronor per mil. Du får göra reseavdrag för den delen av dina utgifter som överstiger 11 000 kronor.

  Mopedbil till och från arbetet

   Har du minst fem kilometer mellan arbete och bostad? Då kan du få göra avdrag med 9 kronor per mil med din mopedbil. Du måste dock vinna två timmar på att ta mopedbilen istället för kollektivtrafiken. Du får göra reseavdrag för den delen av dina utgifter som överstiger 11 000 kronor.

  Motorcykel till och från arbetet

   Samma regler som mopedbil.

  Musikinstrument

   Samma regler som instrument.

  Musikskivor

   Om du behöver skivor för att du är musiker eller discjockey så kan du få göra avdrag för kostnader.

  Parkeringsavgift

   Du kan få avdrag för parkeringsavgift om du tagit bilen till jobbet men bara om du även använt bilen i viss omfattning i tjänsten. Har du använt bilen i tjänsten minst 60 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten? Då får du dra av avgiften de dagar som du använt bilen på jobbet. Men kommer du upp i att du använt bilen minst 160 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten får du dra av parkeringsavgiften alla dagar du kört till och från jobbet.

  Pensionssparande

   Saknar du pensionsrätt via din anställning och har själv pensionssparat i en pensionsförsäkring eller på ett pensionssparkonto får du göra avdrag för försäkringspremierna respektive inbetalningarna på kontot upp till ett visst belopp.

  Du får göra avdrag för pensionssparande med högst 35 procent av inkomsten och avdraget kan uppgå till högst 483 000 kronor inkomståret 2022.

  Psykoanalys/psykoterapi

   Om du själv är en anställd psykiatriker, psykolog, socionom eller annan person med omvårdnadsyrke som vidareutbildar dig till legitimerad psykoterapeut kan du få avdrag för utgifter för egen psykoterapi, som är obligatoriskt i utbildningen.

  Representation

   Du får endast göra avdrag för dricka och fika som inte kan uppfattas som en måltid och som är av ett mindre värde, max 60 kronor plus moms. Det kan exempelvis vara alkoholfri dryck, kaffe, te, kakor, bullar, frukt och en enklare smörgås. För teaterbiljett eller greenfee/greenavgift gäller 180 kronor plus moms.

  Ska du momsbeskattas får du göra avdrag för moms på kostnader för måltider och liknande förtäring men max 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Om kostnaden endast gäller mat får du endast dra av 36 kronor per person.

  Reseavdrag för resor till och från arbetet

   Om du har ett avstånd på minst två kilometer till jobbet från hemadressen får du göra avdrag för utgifter som du haft för kollektivtrafiken. Du får bara dra av den delen av utgifterna som överstiger 11 000 kronor. Om du har färdtjänst kan du få avdrag oberoende av avståndet mellan din bostad och arbetsplats. Avdragsbegränsningen på 11 000 kronor gäller även färdtjänstresor.

  Rut- och rotavdrag

   Har du haft rot- eller rutavdrag under året har du fått en preliminär skattereduktion för det när du köpte tjänsten och bara betalade en del av fakturan. Skattereduktionen är förifylld i din deklaration. Sedan 2018 kan du även få rutavdrag för reparation och underhåll av vitvaror i din bostad.

  Rot- och rutavdraget räknas ihop och kan högst vara 75 000 kronor per person och år. Rotavdraget får dock högst vara 50 000 kronor per år.

  Ränteavdrag

   Du kan få göra avdrag på ränta på skulder som du betalat under året. Det gäller inte CSN-lån.

  Räntekompensation

   Om du har lån hos en bank som du sagt upp i förtid och måste betala räntekompensation kan du få dra av den utgiften som en vanlig ränteutgift.

  Serviceavgifter

   Om du i jobbet betalat en separat avgift till servicebolag som hjälpt dig med till exempel annonsering, information eller utbildning finns det möjlighet till avdrag.

  Sjukvård

   Du kan dra av sjukvårdskostnader i undantagsfall om det finns speciella krav i tjänsten, exempelvis en läkarundersökning för att kunna behålla flygcertifikat.

  Studier

   Om du gått en utbildning för att kunna behålla ditt nuvarande arbete kan du göra avdrag för studiematerial, kurskostnader, resor och ökade levnadskostnader.

  Tandvård

   I undantagsfall kan du få dra av tandvårdskostnader om det finns speciella krav i din tjänst.

  Taxi till och från arbetet

   Har du varken tillgång till bil eller allmänna transportmedel får du göra avdrag för dina taxikostnader. Du kan också få göra det här avdraget trots att det finns buss eller tåg tillgängligt om det finns en överfallsrisk eller om du i jobbet måste ta dig till en plats akut. Du får göra reseavdrag för den delen av dina utgifter som överstiger 11 000 kronor.

  Telefon, porto, med mera

   Om du har gjort utlägg för telefon och porto i jobbet får du göra avdrag. Du måste dock styrka utläggen med kvitto eller telefonräkning.

  Tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort i högst en månad

   Om du arbetar tillfälligt på en annan ort i max en månad, sover över på arbetsorten och avståndet till hemorten är längre än 50 kilometer får du göra avdrag för ökade levnadskostnader på samma sätt som vid en tjänsteresa – förutsatt att din arbetsgivare inte betalat ut skattefritt traktamente eller reseersättning. Det måste vara tydligt att det bara gäller i upp till en månad.

  I Sverige är schablonbeloppet för traktamente för inkomstår 2022 240 kronor för en heldag.

  Tillfälligt arbete

   Om du arbetar tillfälligt på en annan ort, sover över på arbetsorten och avståndet till hemorten är längre än 50 kilometer får du göra avdrag för måltider och småutgifter under första månaden med schablonbeloppet 120 kronor per dag. Du får också dra av den faktiska boendekostnaden. För boendekostnaden gäller inte tidsbegränsningen på en månad. Ett tillfälligt arbete är exempelvis ett kortvarigt arbete som pågår under högst två år.

  Tomträttsavgäld

   Har din tomt upplåtits under en viss tid med tomträtt av kommunen får du dra av tomträttsavgälden på samma sätt som för en ränteavgift.

  Traktamente

   Reser du i tjänsten mer än 50 kilometer från din ordinarie bostadsort och måste övernatta? Om du då inte får ut traktamente av din arbetsgivare kan du få göra avdrag. Du får ett schablonbelopp för måltider och småutgifter på 240 kronor för en hel dag. Men om du får skattefritt traktamente på 240 kronor per dag får du inte göra något avdrag. Du kan också få skattefri ersättning för den faktiska utgiften för övernattningen.

  Trängselskatt

   Du kan få göra avdrag för utgifter för trängselskatt vid tjänsteresa med egen bil. Om du har rätt att göra avdrag för resor till och från arbetet med egen bil får du också dra av utgifter för trängselskatt.

  Utbildning – studieresor, kongresser och konferenser

   Om du gjort en resa som varit till påtaglig nytta för tjänsten kan du göra avdrag för resekostnaden, hotell, ökade levnadskostnaden och själva kurskostnaden. Det är alltså inget krav att det ska vara nödvändigt för att utföra ditt arbete.

  Uthyrning av privatbostad

   Om du har hyrt ut din bostad kan du få göra ett schablonavdrag på 40 000 kronor plus den del av föreningsavgiften eller hyran som avser bostaden. Är bostaden ett småhus får du göra schablonavdraget plus avdrag för 20 procent av hyresintäkten. Överskott av uthyrningen beskattas som inkomst av kapital med 30 procent skatt.

  Utländsk skatt

   Om du har en inkomst eller fastighet som både beskattas i utlandet och i Sverige kan du får göra avdrag för den betalda utländska skatten. Du måste kunna redovisa att du betalt skatt två gånger.

  Valkampanj

   Om du ställer upp i ett val där du har ett arvoderat uppdrag, till exempel till riksdagen eller Europaparlamentet, och har utgifter för din valkampanj kan du få göra avdrag. Du ska redan vara invald och kandidera för fortsatt uppdrag. Om du fått kampanjbidrag får du göra avdrag för dina utgifter för kampanjen. Det gäller även första gången du kandiderar.

  Vård

   Du kan få göra avdrag för kostnader för vård i familjehem, vård av barn, ungdomar eller vuxna, jourhem/stödhem, kontrollerad familjevård, kontaktpersoner eller övervakare. Avdraget är normalt motsvarande kostnadsersättning från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Du gör avdraget vid punkt 2.4: ”Övriga utgifter”. Fyll i totalbeloppet och Skatteverket minskar automatiskt ditt avdrag med 5 000 kronor.

  Återbetald lön

   Om du fått ut rätt lön men ändå får återbetalningskrav av arbetsgivaren kan du göra avdrag. Dock ej på grund av förskingring eller bortslarvade inventarier.

  Ökade levnadskostnader

   Under vissa förutsättningar kan du få avdrag för ökade levnadskostnader – bland annat utgifter för måltider, logi och småutgifter – vid tjänsteresor, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.

  Övriga utgifter

   Om du har lagt ut pengar för saker i arbetet kan du dra av för den del av utgifterna som överstiger 5 000 kronor, exempelvis arbetsrum, facklitteratur, representation, skyddsutrustning, telefon och vård.

  Läsarfråga: Köpa aktier där kursen aldrig går ner

  Läsarfråga: Köpa aktier där kursen aldrig går ner

  Nyligen fick jag en intressant fråga från en läsare som vill köpa aktier, men där han inte vill se en fallande aktiekurs. Det här tror jag är en vanlig önskan bland många som precis satt igång med sitt sparande.

  Fråga

  Godmorgon,

  Jag är sugen på att skapa en utdelningsportfölj. Men samtidigt vill man inte att aktien ska gå neråt när man väl köpt aktien. Men det är ju omöjligt att timea aktien. Hur ska man börja? Jag har fastnat här. Har du några tips?

  Tack på förhand och trevlig söndag!

   

   

  Svar

  Passande nog skrev allas vår Två Månadslöner nyligen ett inlägg om hur ”man aldrig förlorar pengar på börsen”.

  För att dra nycklarna ur det inlägget så är tipset att inte satsa på skit utan i stället köpa kvalité. Hur hittar man då dessa bolag? Ja det är en fråga som jag försökt att besvara i 8 år. Jag kommer alltid ha mer att lära, men min förmåga att undvika skit och plocka bättre utdelningsbolag har helt klart blivit bättre.

  Det viktiga att tänka på är att du inte förlorat en enda krona förrän du sålt aktier som du tidigare köpt. Det är först då som du kan mäta din negativa eller positiva avkastning. Innan du gjort det så är aktierna du äger enbart byggklossar i portföljen som marknaden väljer att värdera olika från en dag till en annan.

  En nackdel är att du ständigt exponerar dig mot stigande och sjunkande kurser i dina innehav. Ta som exempel att du hade haft en digital skylt på ditt hus eller bostadsrätt som i realtid uppdaterar marknadens teoretiska prislapp på huset. Tack och lov att det inte funkar så…

  Jag tror det är extremt många (mig inräknat) vid starten på sin resa stirrar sig allt för blind på hur kurserna rör sig. Direkt det lyser rött, ja då tycker du att du förlorat pengar. Det beteendet kommer så småningom växa bort.

   

  Till det här skulle jag vilja citera Miljonär innan 30 i hans bok Så kan du också bli Miljonär innan 30.

  ”Aktieutdelning tycker jag är den absolut mest intressanta delen när det kommer till långsiktig aktieinvestering för att kunna leva på avkastning från aktierna. Aktier med utdelning gör nämligen att du kan köpa aktierna och sen behålla de under många år och få ett kassaflöde i form av utdelning. Du slipper fundera på när och till vilket pris du ska sälja aktierna för att få loss pengar att leva på.

  Bolag med stabil vinst och utdelning innebär ofta också en minskad risk då värdet på bolagen bygger på dagens vinster och inte gissning om framtida vinster.

  Vill du inte förlita dig på utdelningen i en aktie får du i stället lita på att någon annan köper aktien av dig i framtiden för mer än vad du själv betalade”

  Ovanstående meningar säger egentligen det mesta om den strategi jag valt. Vill du skippa tänka på hur aktier rör sig så är utdelningsbolag ett sunt val där du år efter år kan knapra delar av den vinst bolagen erhåller.

  Junior KTM spanar in första boken från Miljonär innan 30

   

  För att svara på frågan så är svaret nej; du kommer inte kunna köpa aktier med garanti att de aldrig kommer tappa i värde. Köper du en aktie på 3-5 års sikt så är det betydligt lättare att hitta ett case där aktiekursen borde ha stigit, men inget är garanterat.

  Allt du själv kan göra är tyvärr det tråkiga och uttjatade

  • Diversifiera dig ordentligt. Här har jag till viss del failat då jag troligtvis varit allt för mycket investerad mot fastigheter
  • Undersök historik. Hur bra har bolaget du tänkt investerat i klarat tuffare tider?
  • Köp inte aktier bara för att kursen sjunkit och prislappen ser mer attraktiv ut. Hade du köpt en tröja på 50% rea om den har ett hål i sig? Ja kanske, beroende på hur allvarligt hålet är och vart det sitter.
  • Köp inte för att någon annan köpt, och sälj inte för att någon annan sålt. När aktier väl börjar vandra söderut så vill du veta ifall det är läge att köpa mer eller ej.

   

  Så, hur börjar du bäst?

  För att svara på hur du ska börja så rekommenderar jag att göra det jag inte gjorde. Själv köpte jag lite aktier här och lite aktier där utan att veta vad jag ägde. Börja investera redan denna månad men köp i stället 5 investmentbolag tills du vet mer vad du vill göra med din portfölj.

  Mitt förslag är att börja med:

  • Investor
  • Latour
  • Svolder
  • Kinnevik
  • Spiltan (alternativt skippa denna och lägg över en högre del i Investor)
  Köpa JM med gott samvete?

  Köpa JM med gott samvete?

  Jag fick en fråga tidigare i veckan ifall man kan köpa bostadsutvecklaren tillika utdelningsbolaget JM. Direktavkastningen är idag nära 7% men frågan är alltid hur hållbar utdelningen är.

   

  JM 2023

  När JM presenterade sin rapport för fjärde kvartalet var det många som tappade hakan. I princip samtliga siffror såsom omsättning och vinst var bättre än analytikerna trott, och det med råge. JM föreslog en höjd utdelning till 14 kr/aktie. Väntat enligt Infront var 11,20 kr och själv hade jag tippat på en halverad utdelning.

  Resultatet per aktie blev ändå 23,40 kr/aktie, ner från 25,90 kr/aktie förra året. Ännu finns det alltså god täckning för det man delar ut. Samtidigt är det många som tror att effekten kommer synas först i år då intäkterna från nybyggnation haltar efter.

   

  Att JM höjer utdelningen kan vittna om olika saker. Kanske är bolagets ledning inte lika osäkra på framtiden som vi är, eller så har storägaren Ilija Batljan med sitt SBB något finger med i det spelet. Som du säkert vet är SBB i uppenbart stort behov av kassaflöde. Om inget händer med utdelningsförslaget från JM så kommer SBB i alla fall inkassera 300 miljoner kr.

  JMs VD

  I VD ordet var JMs VD Johan Skoglund helt klart osäker på hur framtiden kommer se ut i takt med hög inflation och stigande räntor. Samtidigt är han optimistisk och säger att JM ”står står väl positionerade med en fin projekt- och byggrättsportfölj som löpande förädlas för att möta dessa behov”.

  Aktien bottnade i oktober i fjol på 150 kr. Nu står kursen nära 200 kr. Kikar vi historiskt så har det alltid varit fantastiskt att köpa JM när den dippar. Det här är en rätt illikvid och på så vis också volatil aktie. Tyvärr är det den bästa tekniska analysen jag kan ge dig 🙂

   

  Både DI och Affärsvärlden har nyligen givit en köprek på JM. Affärsvärldens huvudscenario säger att man 2023 kommer prestera 20,4 kr/aktie i vinst. I ett sådant läge tänker jag att utdelningen inte är i fara. Värt att nämna var att denna sattes innan JM kom ut med sitt monster till Q4:a.

  Som utdelningsinvesterare så känns det ändå tryggare att Ilija är storägare i stället för Roger Akelius. Sedan kanske det långsiktigt hade varit bättre om Akelius varit storägare, vad vet jag 😛

  Inte heller är det något nytt att bostadsutvecklingen är i kris just nu. Så sent som i 2017 stannade försäljningen av nyproducerade bostadsrätter upp vilket ledde till färre produktionsstarter och fallande intäkter 2018 och 2019.

  JM har dessutom klarat sig igenom perioder av stigande räntor förut, så det här är inget nytt för dem. Ta som exempel 1991-1992 när boräntorna steg från 12% till 24%. Det här kan vi även se återspeglas i grafen.

  Jag köper åtminstone JM nu men efter blundern med Castellum kan jag omöjligt säga att utdelningen är säker. Är det något jag lärt mig så är det att saker och ting kan se ut att vara väldigt stabilt, men att allt ändå kan vridas upp-och-ner på bråkdelen av en sekund.

   

  Matinflationen i Sverige – detta vet vi

  Matinflationen i Sverige – detta vet vi

  Vad vi ser här och nu är den största prisökningen på mat sedan 1950-talet, enligt statistik från SCB. Bara det senaste året har priserna på mat och alkoholfria drycker ökat med 20,95%. När det kommer till matpriserna så tycker jag att det finns några saker som är mer intressanta än andra.

   

  Först en liten parentes. Det verkar som att Elsas önskan slog in, efter 8 års väntan. Den som väntar på något gott…

  Frågan är väl om det här verkligen kommer innebära lägre köttkonsumtion nu när svenskarna vallfärdar mot den billiga falukorven och Eldorados köttbullar.

   

  Matpriserna – det här är unikt

  Vi får gå tillbaka till 1951 för att se en tolvmånadersperiod där matpriserna ökat med över 20%. Det här var inte långt efter andra världskriget så det vi ser här och nu är rätt anmärkningsvärt.

  Det enda livsmedlet som faktiskt sjunkit i pris är salladskålen. Här är de livsmedel som ökat allra mest. Med facit i hand får vi alltså byta ut purjolöken i soppan mot salladskål. Hur bra det blir kan jag tyvärr inte svara på.

  Produkt
  Årsförändring (%)
  Purjolök 79,5
  Blomkål 79,2
  Paprika 54,1
  Honungsmelon 51,4
  Socker 48,1
  Annat smörgåsfett 45,3
  Smör 39,4
  Småcitrus 38,4
  Gräddfil, creme Fraiche 38,4
  Hushållsmargarin 38,0

   

  Varför så höga matpriser?

  Vad som är extra intressant är att matpriserna i vårt grannland Norge inte alls stigit till skyarna under de sista mätningarna. I stället verkar att prisökningstakten nu i stället avtagit. Här i Sverige fortsätter den stiga. Det här illustreras med en från Dagens Industri

  Det finns något som kallas HIKP, vilket är ett normaliserat konsumentprisindex. Detta ska då skapa jämförbarhet mellan europeiska länder låter det så fint. Har du lust att läsa mer av det mot förmodan så hittar du info här.

  Hursomhelst uppgick HIKP till 8,7% för Norges del (februari). Enligt SCB som visar att prisökningstakten så låg den siffran på 21,6% i februari här i Sverige. Vi ser alltså en mer än dubbelt så hög takt här i Sverige jämfört med grannlandet.

  Anledningen sägs enligt branschorganisationen Svenska Dagligvaruhandel vara den svaga Svenska kronan. Tyvärr kan det resonemanget inte försvaras då norska kronan fallit mer än svenska jämfört med både dollarn och Euron det sista året.

  Riksbankens uppmaning har under den här tiden varit att jaga reapriserna i butik. Det här har i sin tur fått livsmedelsföretagen såsom Axfood att se rött. Och det är klart, om alla enbart plockar det billigaste varorna så kommer det problem. Svaret från livsmedelsbutikerna blir således att skippa många reapriser.

  Foto av KTM

   

   

  Nästa vecka får vi kanske svaret

  De stigande matpriserna har fått finansminister Elisabeth Svantesson (M) att kalla dagligvarujättarna Axfood, Coop och Ica till någon typ av möte nästa vecka. Här ska man stå till svars varför man höjt priserna mer än grannländerna. Det mötet hade man gärna varit deltagare i.

  Mia Brunell Livfors (VD för Axfoods majoritetsägare Axel Johnson) har kommenterat detta. Enligt henne så ligger felet i höjningen inte hos Axfood och andra matvarujättar. I en intervju med DI säger hon:

  ”Axfood har höjt priserna mindre procentuellt, gentemot kund, kontra ökade inköpspriser och omkostnader. Det är en hel kedja av anledningar som ligger bakom matprisinflationen. Det är inte så att det är butikskedjorna som har höjt priserna utan man måste se hela värdekedjan”

  Vidare säger hon:

  ”De som har verktygen i sin hand och kan göra någon förändring är faktiskt regeringen själva”

  Jag är beredd att hålla med till 100%. Tar vi in fler från andra länder än vad vi klarar av, ja då kommer det bli problem. Höjer vi skatterna allt för mycket, ja då kommer det bli problem förr eller senare.

  Själv hoppas jag på att Elisabeth Svantesson sätts på plats nästa vecka och att inte matvarujättarna sätts som ansvariga här.

  Läs gärna mer om Axfood som utdelningsbolag och varför jag äger dem i portföljen.