Något jag upptäckt är att ju mer jag lär mig kring aktier och sparande, ju mer ser jag att det finns att lära. I det här inlägget förklarar jag vad Organisk Utdleningstillväxt är och hur du kan dra nytta av den.

Vad är organisk utdelningstillväxt

Man bör skilja på utdelningstillväxt och organisk utedlningstillväxt.

Utdelningstillväxt är kort och gott hur mycket dina utdelningar vuxit sedan senaste året. Om du förra året fick en utdelning på 100.000 kr och nu i år får en utdelning på 110.000 kr, ja då har du en utdelningstillväxt på 10%.

När det kommer till organisk utdelningstillväxt kikar vi enbart på vad bolaget höjt själva utdelning med och vi tar alltså inte med ifall du köpt fler aktier i bolaget. Om du fick 500 kr i utdelning förra året från ett bolag kan du ju få 1000 kr från samma bolag i år utan att bolaget höjt utdelningen, detta ifall du köpt fler aktier i just det bolaget.

Exempel

Bolag A delar ut 5 kr/aktie 2017. Bolag B delar ut 10 kr/aktie 2017

Bolag A höjer utdelningen till 6 kr/aktie. Bolag B höjer utdleningen till 11 kr/aktie.

Din organiska utdelningstillväxt är då = 15%

(20% för Bolag A och 10% för Bolag B)

0% utdelningstillväxt i preffar

Som månge vet har jag några preferensaktier i min portfölj för att få ett stabilt kassaflöde över tid. Preferensaktier är speciella då du inte får någon organisk utdelningstillväxt i den typen av aktier.

Därigenom förväntar många investerare att få en högre direktavkastning i sina preffar, då utdelningen redan är skrivet i sten när bolaget valde att skeppa ut sin preferensaktie.

Organisk utdelningstillväxt är viktigt sett ur ett längre perspektiv och därigenom har jag i nuläget Inte så stor andel preferensaktier i min portfölj.

Min organiska utdelningstillväxt

För att göra det här inlägget lite mer intressant hade jag tänkt berätta för er hur min organiska utdelningstillväxt såg ut 2018. Mina bolag höjde utdelningarna på följande vis:

Bolag Utdelningshöjning Utdelningstillväxt (%) Ev. Extra utdelning
AstraZeneca  $2,8 → $2,8 0%
Atlas Copco B  6,8 → 7,0 kr 2,9%  8 kr
Axfood  6,0 → 7,0 kr 16,6%
Castellum  5.0 → 5,3 kr 6%
Cloetta B  0,75 → 0,75 kr 0%  0,75 kr
Diös Fastigheter 2 kr2,9 kr 45%
Handelsbanken A 5,0 → 5,5 kr 10%  2 kr
Hennes & Mauritz B 9,75 → 9,75 kr 0%
Industrivärden C  5,25 → 5,5 kr 4,8%
Investor A 11,0 → 12,0 kr 9%
Kinnevik B 8 → 8,25 kr 3,1%
Kopparbergs B 5,9 → 5,9 kr 0%
Latour B 2 → 2,25 kr 12,25%
Paradox Interactive 1 kr → 1 kr 0%
SEB A 5,5 → 5,75 kr 4,5%
Skanska B 8,25 → 8,25 kr 0%
Swedbank A 13,2 → 13,0 kr – 1,5%
Tieto Oyj €1,37 → €1,4 2.2%  € 0,2
XACT OMXSB Utd rapporterar senare
Novo Nordisk B 7,6 → 7,85 DDK 3,3%

 

Enligt ovanstående tabell är då min organiska utdelningstillväxt för samtliga bolag 6,2%. Som ni lagt märke till räknar jag inte med den extra utdelningen som bolagen kan ge ut. Dessa gäller enbart det året och det är absolut inte säkert att bolaget lämnar någon extrautdelning nästa år.

Vad är en bra organisk utdelningstillväxt?

Det är givetvis svårt att svara på vad du vill att dina bolag ska höja utdelningen med i snitt varje år. Något som vi dock vet är att stabila utdelningshöjare med tiden ger bättre effekt än bolag som har en hög direktavkastningen och höjer utdelningen mindre. De med högre direktavkastning ger givetvis bättre resultat på kort sikt, men med tiden kommer de stabila utdelningshöjarna dra ifrån.

Ett exempel på ett bolag som haft en riktigt stabil och väl växande utdelningstrend är Johnson & Johnson. Jag skrev om bolagets utdelningshistorik här.

Jag har som mål att ha en organisk genomsnittlig utdelningstillväxt på 5-10% om jag inte räknar med mina preffar. I år ser det ut som att jag kommer att klara det målet, men med tiden kanske jag tvingas plocka bort vissa bolag som inte håller måttet.