Användbara mallar

Här hittar du gratis mallar som du kan använda för att motivera ditt sparande och dina investeringar till 110 %
Tillbaka till blogg


Sparmall

  • Håll koll på dina utgifter och ditt sparande månad för månad
  • Hur har din sparkvot förändrats?
  • Ger dig information om ditt TTM (Trailing twelve months)

Portföljmall

  • Se hur portföljens värde utvecklats månad för månad. Det här ger dig enorm inspiration!

Utdelningsmall

  • En mall som jag fortfarande använder och skriver in alla utdelningar som jag inkasserar
  • Ger dig en bild av vad bolagen delar ut varje år samt hur mycket varje månad genererar i utdelningar
  • Jämför dina utdelningar mot tidigare år

Extra

Utdelningsschema

  • Här kan du skriva in vilka bolag du äger och hur många aktier du äger i respektive. Då får du se när bolagen delar ut samt en hel del annan intressant utdelningsinformation.
  • Kan användas i stället för utdelningsmallen, däremot går det inte att spara.