Äntligen har det trillat in slantar på kontot. Som vanligt är det då dags att se vad intäkterna inneburit samt vad jag kan spara av dessa.

Inkomster

Här nere presenterar jag den lön jag fick förra månaden (25:e december) samt de extra inkomster som jag dragit in under månaden. 

Allt jag sedan har kvar nu när en ny lön kommit in flyttar jag över till mitt långsiktiga sparande. Så har jag alltid gjort, och det har funkat bra för just mig.

 

Lön  33 691 kr
Lön Extrajobb  2 411 kr
Bloggintäkter  7 012 kr
Övrigt  0 kr
SUMMA  43 834 kr

Samtliga av inkomsterna är redovisade netto, d.v.s. efter avdragen skatt. Utdelningen räknar jag inte med under inkomster då denna återinvesteras direkt.

NOTERA!

Det här är troligtvis den högsta lönen jag någonsin erhållit. Tack vare mycket övertid på jobbet, extraarbete vissa kvällar samt många besökare på bloggen så har det här varit möjligt. Detta hör alltså inte till vanligheten!

Sparande

Såhär mycket blev kvar efter allt shoppande:

Avanza 24 500 kr
Lendify 1000 kr
Tessin 1000 kr
Kameo 2000 kr
SUMMA 28 500 kr

 

Såhär är alltså fördelningen mellan mina olika säckar.

  • Avanza 86% 86%
  • Lendify 3,5% 3,5%
  • Tessin 7% 7%
  • Kameo 5% 5%

Sparkvot

Räknat på ovanstående inkomster och sparande blir då sparkvoten…

%

Sparkvot

Så beräknar jag sparkvoten

Sparkvoten beräknar jag genom att ta det jag lyckas spara och dividera med samtliga intäkter (netto).

Den stora frågan är givetvis vad man ska räkna med i sparandet. Själv tar jag enbart med det jag sätter över till min portfölj och diverse andra investeringsalternativ som t.ex. Lendify. 

Jag kan tycka att ammortering till hus och CSN är helt okej att räkna med i sin sparkvot. Däremot tycker jag inte det är rimligt att räkna det sparande som du gör till en utlandsresa som familjen tänkt åka på nästa halvår.

Skulle vara extremt roligt att höra om ni hunnit räkna ihop er sparkvot och vad den blev. Har ni hunnit sätta mål kring ert sparande för 2019 ännu?

Självklart blir jag glad om du delar inlägget på Twitter eller Facebook 🙂

 

27
0
Kommentera gärna :)x
()
x