Nu har jag äntligen satt ihop min preferensportfölj som jag är nöjd med. Preferensaktier har blivit en stabil hörnsten i min portfölj. Dessa s.k. Preffar ligger under min vanliga ISK och jag har sagt att dessa aldrig under några omständigheter får väga över 20%. Mina 3 preferensaktier ger mig utdelning varje månad, vilket är en välkommen bonus i mitt kassaflöde.

 

Preferensaktier skiljer sig från vanliga stamaktier. Den viktigaste skillnaden tycker jag är att bolaget redan från skapandet av sin preferensaktie sagt att den här utdelningen kommer det att bli framöver. Med andra ord får du inga utdelningshöjningar om bolaget i sig tuffar på framåt och ökar sina vinster.

Att du blir utan utdelningshöjningar ser jag som den största risken när det kommer till preferensaktier. Det är utdelningshöjningarna som över tid ger störst effekt och om du även återinvesterar utdelningarna i bolaget kommer du med tiden få en enorm kraft. Trots det har jag valt att ändå ha en andel preffar i portföljen.

Dessa är:

 

Akelius Residential Preferensaktie

Länk till bolaget hos Avanza

Direktavkastning: 6,09%

Utdelning per kvartal: 5 kr (20 kr /aktie varje år)

Bostadsföretag. Köper, utvecklar och förvaltar bostadsfastigheter. Här får du inte bara exponering mot Sverige utan även större städer såsom Berlin, London, Paris, New York.

Skrev tidigare om preferensaktien här.

Denna preferensaktie har funnits längst i min portfölj.

Inlösenkurs: 375 kr fram till maj 2019. 345 kr fram till maj 2024. Därefter 330 kr.

 

K2A Preferensaktie

Länk till bolaget hos Avanza

Direktavkastning: 7,07%

Utdelning per kvartal: 5 kr

Här får du en gedigen fastighetsportfölj inom Sverige med 4800 bostäder, 2600 studentbostäder, ca 1950 hyresbostäder och ca 250 bostäder i sammhällsfastigheter. Huvudfokus ligger inom Stockholm, Mälardalen.

Inlösenkurs: 325 kr

 

Klövern Preferensaktie

Länk till bolaget hos Avanza

Direktavkastning: 6,3% (det står fel hos Avanza av någon anledning?)

Utdelning per kvartal: 5 kr

Till skillnad från K2A får du här mer spridning mot mer kommersiella fastigheter. Dessa uthyrningsbara lokaler ligger inte enbart i Stockholm utan har spridning över hela landet samt även Köpenhamn. Främsta fokus är kontor, vilket jag tror kommer vara fortsatt efterfrågat i framtiden.

Inlösenkurs: 500 kr

 

Inlösenkurs?

Jag tycker att det är viktigt att hålla koll på Inlösenkursen, vilket är den utsatta kurs som bolaget kan lösa in preferensaktierna för. Handlar du exempelvis K2A till kursen 350 kr så går du miste om 25 kr per aktie om bolaget väljer att lösa in.

Balder gjorde nyligen en inlösen på alla sina preferensaktier och där gick jag med vinst.

 

Utdelningskalendern

Januari  Klövern
Februari  Akelius
Mars  K2A
April  Klövern
Maj  Akelius
Juni  K2A
Juli   Klövern
Augusti  Akelius
September  K2A
Oktober  Klövern
November  Akelius
December  K2A

 

 

13
0
Kommentera gärna :)x
()
x