Enda sättet att förbereda sig för motvind är att förbättra i medvind.

Från Akelius årsredovisning 2016

Läs mer om preferensaktien som bolaget erbjuder oss investerare, och varför jag tycker att det är en bra stöttepelare i portföljen.


Fick nyligen en fråga på Twitter om det är läge att ta in Akelius Pref i portföljen. Jag har sedan rätt lång tid tillbaka varit ägare men kom på att jag inte skrivit så mycket om innehavet.

Först och främst (till nya läsare)…

Vad är en preferensaktie?

Kort beskrivet är en preferensaktie en typ av aktie som ger förtur till utdelningar innan stamaktieägarna. Det har på senare tid blivit rätt vanligt med s.k. preffar, främst när det kommer till fastighetsbolagen.

Det vanliga är att utdelningen är fastställd vid skapandet av aktien och normalt sett inte justeras. Det innebär då även att du som ägare Inte får ta den av den utdelningshöjning som aktieägarna kan få.

Något jag tycker är fint med preferensaktier är att de oftast delar ut 4 gånger per år. Annars är det vanligt att en svensk aktie enbart har utdelning 1 gång per år. Det ökar kassaflödet i din portfölj och du kan återinvestera fler gånger under årets gång.

 

Kort om Akelius Residential

Bolaget köper, förvaltar och förnyar bostadsfastigheter, främst i större städer med stark tillväxt. I senaste årsrapporten stod det att bolagets ägande till 80% var i miljonstäder*.

Ska du investera i Akelius via exempelvis Avanza och Nordnet så är det enbart preferensaktien som gäller.

 

Direktavkastning: 6,33 %

Utdelningstillfällen: 4 gånger per år

Utdelning: 5 kr / kvartal (20 kr / år)

 

 

Många tror att Akelius bara investerar i lägenheter i Sverige, men så är inte fallet. Den här bilden från deras årsrapport visar spridningen av lägenhetsinnehav geografiskt.

 

 

Min filosofi om utdelningen

Min filosofi är att jag egentligen inte vill vara tungviktig i någon preferensaktie. Det har att göra med avsaknaden av utdelningstillväxt. Jämför Akelius med Castellum:

 

Castellum. Källa börsdata.se

Det råder inget tvivel om att utdelningstillväxt är att föredra över längre tid.

Varför jag ändå valt att investera i Akelius är för det stabila kassaflöde jag erhåller över året. Med utdelningarna kan jag köpa ytterligare aktier i samma eller andra bolag och på så vis få ännu mer snurr på maskineriet.

 

Säkerhet

Ingen investering ska ses som ett säkert kort till rikedom, men här följer lite av min teori.

Då Akelius huvudfokus är storstäder så är vakansrisken otroligt liten. Med vakansrisk menas då risken att en bostad står tom utan hyresgäst.

Akelius förbereder sig väl för bråda tider. I en miljö med stigande räntor är det klokt att ha en så låg belåningsgrad som möjligt. Såhär har belåningen sett ut för bolaget år för år:

 

2016 2015 2014
43% 48% 52%

 

Jag vill helst se en belåningsgrad på under eller nära 50% för att jag ska investera i ett fastighetsbolag. Självklart vill ett fastighetsbolag låna mer för att investera mer, men allt är kopplat till en risk givetvis.

 

Min andel och köp

 

 

Total erhållen utdelning: 280 kr

 

Länk till Akelius samlade årsredovisningar: https://www.akelius.com/sv/finansiell-information/rapporter

Mellan 3-5% viktning tycker jag är rimligt i bolaget. Då får vi även ta hänsyn till att jag också äger Balder pref som jag kommer skriva om framöver.

 


 

*Städer med över 1 miljon invånare.

 

8
0
Kommentera gärna :)x
()
x