Antar att ingen missat att Balder nu löser in samtliga preferensaktier till ett värde på 350 kr per aktie.  Utbetalningen sker den 12:e oktober enligt Balders finansiella information. Sista dagen för handeln är dock redan 5/10. Därigenom blir det inte frågan om någon mer utdelning från preffen sorgligt nog.

Jag har aldrig varit med om detta tidigare så det ska bli spännande. Enligt den information jag fått ska vi aktieägare inte behöva göra något utan allt sker per automatik. Det är alltså inte som i fallet med nyemissioner där vi måste göra ett aktivt val.

Mitt GAV* är 333 kr i nuläget och aktien står idag nära 349 kr. Totalt har jag aktier för 10 446 kr. Utdelningarna har varit goda och med handen på hjärtat hade jag gärna behållit dessa under mycket längre tid.

Anledningen till att aktien rör sig så nära inlösenkursen på 350 kr är just för att dagen till själva inlösningen närmar sig.

Vart går pengarna?

Jag har funderat en hel del kring detta. Den första tanken var att hiva in allt i Akelius Pref som har en mycket längre horisont känns det som. Den preffen har jag sedan tidigare i min portfölj. Problemet är att jag inte vill vikta upp mig allt för mycket och Akelius hade då blivit mitt största innehav.

Har även följande funderingar:

Preferensaktie Utdelning per år
Hemfosa Fastigheter Pref 10 kr / aktie
Klövern Pref 20 kr / aktie
Volati Pref 40 kr / aktie

 

Som vanligt finns det för och nackdelar med allt. Säkert är i alla fall att pengarna från Balder kommer att investeras på något vis och inte ligga i någon form av krigskassa för att vänta på bättre tider. För de som väntar på bättre tider kan få vänta längre.

Tidigare har jag nämnt att jag gillar att toppa min portfölj med lite Preferensaktier då det ger ett stabilt kassaflöde in till portföljen. De flesta preffar delar ut pengar varje kvartal till aktieägarna.

*GAV = Genomsnittligt Anskaffningsvärde. D.v.s. medelvärdet på den kurs du köpt in aktierna för.

11
0
Kommentera gärna :)x
()
x