Som många vet har jag mycket bank i portföljen. Tycker det är en relativt stabil verksamhet som ger ett bra kassaflöde i form av utdelning, vilket gör att jag kontinuerligt kan fylla på aktier i andra bolag. Nu är Swedbank först ut bland bankerna att rapportera.

Swedbank var enda bolaget i min portfölj som förra året sänkte utdelningen. Då sänkte man från 13.2 till 13.0 kr/aktie. I år visar man dock vart skåpet ska stå och höjer från 13.0 till 14.2 kr. En höjning med 9,2%.

Räknar du däremot med förra årets sänkning så blir det en rätt klen organisk utdelningstillväxt sett över 2 år. Analytikerna hade väntat en utdelningshöjning på 14,27 kr/aktie. Här var man rätt träffsäker med andra ord.

Rätt dålig rapport

Trots en rolig utdelningshöjning så var väl rapporten inte så rolig läsning. Man minskade rörelseresultatet rätt rejält från samma period föregående år. Här hade analytikerna trott på en ökning i stället.

Räntenettot blev också sämre än väntat. Just den här siffran är ett rätt viktigt mått inom bankverksamheten då det beskriver skillnaden mellan räntekostnader och ränteintäkter (alltså på de lån man själv skaffat och de lån som man själv ställer ut som exempelvis bankens egna bostadslån).

Swedbank verkar då ställa sig optimistiska till den kommande bostadsmarknaden i Sverige:

”På kort sikt kommer marknadsvolymerna att hållas uppe av nybyggda bostäder och den naturliga omsättningen. På lång sikt ger bristen på billiga bostäder och den växande befolkningen samt den fortsatta urbaniseringen stöd åt bolånevolymtillväxten”, skriver Birgitte Bonnesen i rapporten.

Birgitte Bonnesen, VD Swedbank

Min take är att kursen kommer falla nu vid börsöppning. Dock har jag haft fel tidigare 🙂

En plan och idé jag haft är att byta Swedbank mot Nordea. I sådana fall skulle Nordea hamna under mitt KF p.g.a. källskatten.

Någon här som också äger Swedbank? Vad är er tanke kring banken framöver?

21
0
Kommentera gärna :)x
()
x