Jag har tagit ytterligare ett beslut kring min portfölj. Det här är något jag funderat på länge och även pratat om här på bloggen. Dock blev det att göra slag i saken först nu.

Vad jag nu gjort är att jag sålt allt i fastighetsbolaget Tre Kronor och i stället köpt för lika stor summa i Cibus.

Jag har skrivit mer om Tre Kronor Poperty Invest här

Jag har skrivit mer om Cibus här

Cibus Nordic Read Estate har en attraktiv direktavkastning på 6,65% samtidigt som hoppet om utdelningshöjningar finns där. Det mest spännande rent utdelningsmässigt är att Cibus tidigare kommunicerat att man avser övergå från kvartalsutdelning till månadsutdelning. Då skulle Cibus bli den enda månadsutdelaren med säte i Stockholm så vitt jag vet.

Den 18 mars publicerades att Cibus utreder möjligheterna
till månatlig utdelning. Styrelsen avser att kalla till en extra
bolagsstämma när denna utredning är klar. För årsstämman
föreslår styrelsen därför endast beslut om den första kvartalsvisa
utdelningen i juni om 0,22 EUR per aktie.

Styrelsens avsikt är att senare kalla till en extra bolagsstämma
att hållas innan slutet av september 2020 och inför den stämman
avge ett förslag på utdelning 0,67 EUR per aktie. Det innebär
att den totala utdelningen för tolvmånadersperioden blir 0,89
EUR per aktie. Styrelsens avsikt är utdelningarna under den
kvarvarande perioden ska övergå till att vara månatliga.

Det är väl mest fastigheternas läge samt exponeringen mot dagligvaruhandel som gör mig intresserad. Som du vet så är dagligvaruhandel en väldigt defensiv bransch och det är få lägen i ekonomin som skulle kunna utgöra ett problem för branschen. Här handlar det mer om hur bolaget i fråga sköter sin verksamhet och sina förvärv.

Cibus geografiska lägen. Portföljen är utspridd över Finland och Sverige.

Något annat jag gillar är att ordförande ser ut att tanka aktier kontinuerligt. En sådan typ av pilotskola älskar jag. Mer om det kan du se här. Även VD Sverker har köpt fler aktier under 2020.

Men självklart finns det risker också. Enligt mig själv är den relativt höga belåningen på över 50% en sådan. Den stora exponeringen mot Kesko är också något värt att notera.

Kesko är inte så omtalat i Sverige men detta är en samling dagligvarukedjor som har en väldigt stor andel i Finland. Kesko (K-gruppen) är också börsnoterat och trots att det ser intressant ut så finns det enbart drygt 200 kunder hos Avanza som äger aktien.

Detta är Cibus kunder:

Kesko tar alltså upp nästan hälften av kakan men i dagsläget ser jag inget moln på himlen för denna dagligvaru-jätte.

Någon fler här som äger Cibus och varför gör ni det?

 

5 6 votes
Article Rating
29
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x