Vi är många som väntar på besked kring utdelningarna för storbankerna. Just storbanker har under många år varit pålitliga utdelare men med årets besked från ECB* gör att många utdelningar hålls inne. Här är en summering av den senaste infon för dig som är intresserad av att veta vad som händer med utdelningen för storbankerna under Corona.

*ECB = Europeiska Centralbanken. Här kan du läsa om senaste beslutet kring rekommendation av utdelningen

 

Det här gäller

Det vi vet sedan tidigare är att ECB givit råd till bankerna att hålla inne pengarna från vinsten 2019. Det är alltså pengarna som vi egentligen skulle fått i utdelning nu 2020. Anledningen sägs då ska vara att pengar ska finnas om företagare behöver låna pengar i dessa bråda tider. Bryter bankerna mot detta kan det bli problem med fortsatt stöd.

Vad som nu väntas är att centralbanken ska komma med ett nytt besked. Här är det somliga som tror att det nya beskedet blir att bankerna var för sig bör bestämma om huruvida utdelning ska ges eller ej. Jag vet inte bäst, men kan tycka att bankerna själva är vuxna nog att bestämma om detta.

I en undersökning kallas “Bank lending survey” där 144 banker deltog fick vi bevis på att företagens efterfrågan på krediter minskat nu i Q3. Här tror många att företagen redan tidigare lånat upp de kapital man behövt inför värre tider. Det här skulle då vara ett argument till att bankerna nu kan besluta själva om utdelning

Väldigt nyligt kom förresten FI ut med en talan som från dem öppnar upp utdelningar för storbankerna nästa år. Det är positivt. Såhär skriver man:

”Om återhämtningen fortsätter in i 2021, osäkerheten inte ökar och bankerna fortsätter att uppvisa sund kreditkvalitet är det rimligt att lönsamma banker kan ge viss utdelning. Men jag vill verkligen betona att det förutsätter att läget och framtidsutsikterna har stabiliserats, att bankernas motståndskraft mot ogynnsamma ekonomiska utfall hålls uppe och att kreditförsörjningen fungerar. Bankerna har hittills varit en del av lösningen i krisen och det är viktigt att det så förblir”, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen i pressmeddelandet.

Här nere följer en kort summering av den nuvarande infon från bankerna rörande utdelningen i år.

 

Nordea utdelning 2020

Vad som hänt senast är att Sampo (“investmentbolag”) börjat sälja av sitt innehav i Nordea. Det här är rätt viktigt för dig som ägare i Sampo att veta om.

Nordea har meddelat att man har för avsikt att lämna utdelning för 2019 tack vare starka finanser. Förslaget var 0,4 EUR och detta motsvarar då en direktavkastning på ca 5,8% räknat på detta.

 

DNB utdelning 2020

DNB bedriver bankverksamhet på den norska marknaden. Idag erbjuder banken ett brett utbud av finansiella tjänster, inkluderat rådgivning inom lån, pension, försäkring samt övrig traditionell kapitalförvaltning.

DNB är heller inget undantag och banken ställde in utdelningen i våras. Den 30:e november kan det dock hända grejor då aktieägarna är kallade till en extra bolagsstämma. Förslaget på utdelning är 9 norske och ger därigenom en direktavkastning på 6,7%. Utöver detta vill DNB köpa tillbaka upp till 4% av utestående aktier. Som du kanske vet så har jag tidigare ordat om att ett bolag som köper tillbaka aktier kan likställas med en utdelning till oss aktieägare.

Jag skulle väl säga att DNB kanske är den bank som återhämtat sig bäst efter pandemin. Å andra sidan kanske inte banken hade lika stora problem kring penningtvätt som tidigare. Kanske är det också så att DNB är närmast för utdelning i år som det ser ut.

Säga vad man vill om bank, men DNB har ändå presterat 10% i årlig totalavkastning de senaste 10 åren.

 

Swedbank utdelning 2020

Swedbank ligger väl också lite svagt i min portfölj. Jag vill egentligen enbart äga Handelsbanken numer och så kommer det säkert även bli.

Styrelse i Swedbank vill gärna lämna utdelning 2020 och överväger fortfarande den här frågan. Skulle då banken stå fast vid tidigare besked om 8,8 kronor/aktie ger det en direktavkastning på ca 5,7 procent.

SEB utdelning 2020

SEB är en bank som ligger lite löst i min portfölj just nu. Tanken är väl att sälja av allt för att i stället byta in fler Handelsbanken som jag tycker är på tok felvärderad idag.

Det intressanta är väl att SEB i sin Q3 levererar ett bättre rörelseresultat än i fjol, 1 procent bättre. Även Q2 var riktigt stark där många företagare tagit nya lån.

Banken har väldigt gott om kapital efter det att man ställde in utdelningen i år. Vi kommer dock få vänta till bokslutet innan besked om eventuell utdelning.

Handelsbanken utdelning 2020

Här har vi då den enda av storbankerna som jag har planer på att behålla. Handelsbanken har en väldigt stark utdelningshistorik och är väl den bank som jag rekommenderar varmast till utdelningsinvesterare.

Handelsbanken håller också dörren öppen för 2019 års utdelning (alltså den som skulle betalats ut i år). Det man tidigare meddelat var en utdelning på 5,5 kr/aktie, i linje med tidigare år. Räknat på A aktien blir detta en direktavkastning på 6,6%.

Här är min rekommendation att köra på A aktien i stället för B då A är betydligt billigare idag.

3 8 votes
Article Rating
5
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x