Som ni vet kommer Akelius Residential emittera nya aktier av typen D. Bolaget har sedan tidigare enbart en noterad preferensaktie och ingen stamaktie. I det här inlägget förklarar jag lite mer kring Akelius D emission samt vad jag beslutat mig för att göra kring denna.

 

Akelius D emission

I korthet innebär den här emissionen att Akelius noterar 110 000 000 aktier av typen D. Sedan kan erbjudandet komma att expanderas med ytterligare aktier. Prislappen är som vanligt inte ristat i sten utan kommer fastslås senare. I dagsläget ser det ut som att priset landar i intervallen 1,75 – 1,85 euro/aktie.

Akelius och Euro?

Varför Akelius väljer att notera i euro är för att man tror sig kunna nå ut till utländska investerare mer lättsamt och därigenom få ökad spridning. Med det sagt kommer du inte behöva betala någon källskatt för dessa aktier då Akelius fortfarande har sitt säte i Sverige. Tänk dock på valutarisken!

Utdelningen i dessa aktier kommer ske kvartalsvis precis som för preferensaktierna. Direktavkastningen lär landa på ca 5,4 – 5,7% initialt. Direktavkastningen på deras preferensaktie ligger idag på 5,7%.

 

Varför emitterar Akelius nya aktier av Serie D?

I det här fallet handlar det inte om att bolaget har stort behov av pengarna, som oftast är fallet vid en vanlig nyemission. Den stora anledningen är snarare att man vill förbättra sin kreditrating från BBB till BBB+.

Först trodde jag att en sådan höjd kreditrating inte betydde särskilt mycket men jag har fått lära mig att det faktiskt har stor betydelse för bolaget. Ratingbolag ser inte preferensaktier som eget kapital och därför har många fastighetsbolag valt att emittera aktier av typen D i stället.

För Akelius del kommer en förbättrad kreditrating bland annat innebära att man kan få lägre finansieringskostnader i och med lägre ränta på sina lån. Akelius har idag ca 40% belåningsgrad, vilket jag kan tycka är defensivt och bra.

 

Kommer Akelius preferensaktie lösas in?

Vad ska man göra med Akelius Preferensaktie?

Akelius har så vitt jag vet inte gått ut i ord med att man kommer lösa in preferensaktierna. Däremot tycker jag att allt tyder på det. I en intervju med VD:n i  Investerarens Podcast lät det verkligen som att det här är avsikten. Vad finns det för fördel för bolaget att behålla preffarna egentligen?

Jag kommer hålla kvar mina preferensaktier och låta utdelningen ticka in tills dess att man meddelar något nytt. Chansen är att man väljer att lösa in preferensaktierna med en lite högre kurs än inlösenkursen.

Akelius har bostäder i många länder. Bildkälla: akelius.se

 

När kan jag teckna Akelius D aktie?

Första handelsdag för Akelius D är beräknad till 4:e oktober. Dock går det att anmäla sitt intresse redan idag fram t.o.m. den 2:a oktober.

Är du kund hos Avanza gör du det via den här fliken:

 

Vad har jag valt att göra?

Jag har valt att teckna mig för 300 aktier via Avanza. Den totala prislappen för det blir ca 5500 kr som ska finnas på mitt ISK när erbjudandet löper ut.

Akelius är bland det mest stabila jag kan tänka mig när det kommer till fastigheter. Som du vet består deras portfölj av hyresbostäder i större städer, s.k. miljonstäder. När en lågkonjunktur infinner sig så kommer människor fortfarande behöva bostäder att bo i. De större städerna fortsätter även att växa och framtiden ser väldigt fin ut tycker jag.