Överallt ljuder rubrikerna att ”Diös dubblar sin utdelning!!”. Det är förvisso sant då man förra året delade ut 1,65 kr och i år föreslår 3,3 kr/aktie. Tyvärr går det att vrida mycket på det resonemanget.

Diös väger då 3% av min totala portfölj så det är ingen jättestek. Å andra sidan är det här ett väldigt intressant fastighetsbolag som nog kan växa hyfsat de närmaste 10 åren.

Förvaltningsresultatet = viktigt

Diös har bland de bästa rapporterna att läsa. Vi i Sverige är otroligt bortskämda med den tid och det engagemang som bolagen lägger ner för att få rapporterna visuellt attraktiva. Hatten av.

Vad som är centralt för oss utdelningsinvesterare och fastighetsbolag är att man lyckas öka fastighetsresultat per aktie, d.v.s. vinst exklusive värdeförändringar och skatt. Att en fastighet blir högre värderad innebär i det korta loppet inte mer utdelning för oss investerare.

Såhär ser det ut om vi jämför 2020 mot 2019.

2020 2019
Q1 1,7 kr 1,72 kr
Q2 1,71 kr 1,91 kr
Q3 2,02 kr 1,87 kr
Q4 1,7 kr 1,72 kr
Summa 7,13 7,07

Den slutsats jag drar är då att resultatet för 2020 var enbart marginellt bättre än 2019. Målet man kommunicerat tidigare är att förvaltningsresultat per aktie ska öka med 10% årligen.

Men i det läge vi är i nu så är det rätt tufft för Diös, även om man tacklat pandemin väl. I DI TV idag så var VD Knut väldigt ärlig och sa att det är handeln som har varit problem. Dock märker jag att man här är snabbfotade och visar exempel på att man kan konvertera mindre attraktiva handelslokaler till t.ex. kontor.

2020 – Diös hyr ut hela 3.800 kvm till Tele2 i centrala Sundsvall

 

Diös portfölj 2021

Utdelningen

  • 2018 var förvaltningsresultatet 6,63 kr/aktie. Av dessa delade man ut 3.0 kr. Det var alltså 45% av totalen
  • 2019 var förvaltningsresultatet 7,07 kr/aktie. Av dessa delade man ut 1,65 kr p.g.a. osäkerhet. Detta motsvarade 23%
  • Förra året (2020) var förvaltningsresultatet 7,13 kr och man delar ut 3,3 kr. Detta motsvarar 46%

Det jag försöker komma fram till är att den sänkta utdelningen förra året inte var så illa som vi först kan tro. Det gäller alltid att försöka se helheten enligt mig. Och det här gäller många bolag. Vi såg sänkningar lite här och var även om det i slutändan kanske inte behövdes. Dock så är pandemin långt ifrån över ännu.

På samma vis kan rubriker som ”Diös dubblar utdelningen” bli aningen felaktig om vi kollar i ett längre perspektiv.

 

Vad jag sedan vill påminna om är att Diös påbörjat ett nytt program med syfte att köpa tillbaka aktier. Det här är toppen för oss som långsiktiga ägare

 

 

7
0
Kommentera gärna :)x
()
x