I det här inlägget besvarar jag en läsarfråga som jag fått angående Clas Ohlsons utdelning. Denna är kanske inte lika trivial som i alla andra bolag så jag förstår att frågor kan dyka upp.

 

Fråga

Jag har en fundering angående Clas Ohlson.

Clas Ohlson betalar numera ut utdelningen halvårsvis. Nu i september kom halva utdelningen och nästa år beräknad till januari 2020.

Jag kontaktade Clas Ohlson angående detta och de förklarade det som att de betalar ut två gånger under sitt räkenskapsår (brutet) vilket då blir korrekt.

Men det jag inte förstår är att det under 2019 bara kommer en halv utdelning men att under 2020 kommer komma utdelning vid två tillfällen under 2020? Försvinner inte således en halv utdelning under 2019? Borde det inte rimligtvis betalats ut en halva redan i början av 2019?

 

Svar

För att förstå Clas Ohlsons utdelning bör vi också förstå hur man räknar sina kvartal. Clas räknar inte sina kvartal som de flesta andra då man har ett s.k. brutet räkenskapsår. För de allra flesta bolagen börjar man räkna Q1 i början av januari och sedan slutar Q4 i slutet av året.

För Clas Ohlson ser perioden ut såhär:

Räkenskapsåret 2019/20 utgörs av perioden 1 maj 2019 till 30 april 2020

Vi kikar lite på hur utdelningarna sett ut:

2017/2018 – blev utdelningen 6,25 kr/aktie. Denna delades ut 11:e september 2018

2018/2019 – fortfarande 6,25 kr/aktie i utdelning. Dock delar man upp utdelningen till 2 tillfällen. Den ena är redan utbetald nu i september (3,13 kr) och den andra kommer i januari nästa år (3.12 kr). Däremot fortfarande inom deras räkenskapsår.

2019/2020 – ??? Rapporten kommer i juni nästa sommar. Jag vågar inte spekulera om utdelningsförslag men jag tror att bolaget kommer fortsätta med uppdelad utdelning. Så har trenden varit i andra bolag i alla fall.

 

Slutsats

Med ovanstående information kan vi då säga att en dek av utdelningarna inte försvinner. Däremot så kommer din utdelning för helåret 2019 påverkas. Själv räknar jag utdelningen varje år (2017, 2018, 2019 etc) och nu då bolaget skjuter upp en del av utdelningen till nästa år kommer en del försvinna.

Samtidigt håller sig Clas Ohlson inom sina ramar för sitt egna räkenskapsår och kommer dela ut full utdelning räknat på detta.

Värt att notera är att många svenska investerare inte tycker om uppdelad utdelning på det här viset. De känner sig lurade då företaget håller på slantarna ännu längre och att vi därigenom förlorar potentiell avkastning.

Så, utdelningen försvinner inte, men däremot försvinner delar av den från kalenderåret 2019.

6
0
Kommentera gärna :)x
()
x