Världen har skakat rejält i samband med SVD-kraschen. Nyligen gick Carnegies aktiechef Karl Hedberg ut med att han ser köpläge i de svenska storbankerna inför utdelningssäsongen. Jag kan hålla med om köpläget, men då får du ha lite längre horisont än enbart vårens utdelningssäsong.

”Jag tror inte vi kommer se någon större spridningsrisk till banker generellt och framför allt inte till de svenska bankerna, varken för storbankerna eller de mindre nischbankerna. Kortsiktigt kan det givetvis leda till att osäkerheten får investerare att fortsätta sälja aktier brett med fallande kurser som följd. Det ser jag dock som en kortsiktig effekt som bör reverseras”, säger Karl Hedberg i en intervju

 

Problemet med att köpa aktier inför årets utdelningssäsong

Det finns ett problem med att köpa aktier enbart för att en kommande stor utdelning är på väg in. Aktiekursen tenderar nämligen att falla lika mycket som utdelningen vid x-dag*. Delar ett bolag ut 5 kr/aktie, ja då brukar också aktiekursen falla med 5 kr, allt annat lika.

*den dag aktien handlas exklusive utdelning

Teorin är att bolaget tar en del av sina tillgångar (en del av bolaget) och skiftar ut till ägarna, alltså borde aktierna värderas ner när detta sker tillika utdelningen. Däremot kan det givetvis vara händelser under dagen som gör att kursen faller mer/mindre, därigenom uttrycket ”Allt annat lika”.

Självklart ställer man sig frågan vad vi som ägare egentligen tjänar på att få en utdelning. Jag har tidigare resonerat om att bolagets kassa inte borde värderas särskilt högt och att aktiekursen tenderar att återhämta sig hyggligt fort efter en utdelning. Det gäller speciellt bolag där utdelningen växer år ut och år in. Att ett bolag går med en allt för stor penga-säck på sina axlar är något man i regel inte vill göra om det inte finns investeringsbehov i närliggande framtid. När nya rapporter kommer så kommer inte utdelningen man skiftas ut tas i hänsyn utan då är det framtiden investerarna blickar mot.

Av den här anledningen måste du alltid fundera över betydligt fler saker än enbart kommande utdelning.

Nyligen kom Dagens Industri ut med en tabell som visar bankernas kursreaktioner vid x-dagen. Det var intressant. Genomgående verkar vara att kursen fallit något mer än utdelningen vid dessa dagar. Här är ett exempel från Swedbank:

Utdelning (ink extra) Skillnad, kurs och utdelning
2013                           9,90 kr -2,70 kr
2014                         10,10 kr -1,90 kr
2015                         11,35 kr -0,75 kr
2016                         10,70 kr      0,80 kr
2017                         13,20 kr -0,10 kr
2018                         13,00 kr -0,30 kr
2019                         14,20 kr      3,40 kr
2020                           4,35 kr      1,75 kr
2021                           7,30 kr -0,98 kr
2021*                           2,90 kr -0,30 kr
2022                         11,25 kr -7,51 kr

 * I oktober 2021 gjordes en extra utdelning avseende resterande belopp för 2019 och 2020.

7
0
Kommentera gärna :)x
()
x