Rapportfloden har erbjudit en rad fina utdelningsbesked och långt mycket bättre än vad jag kunnat vänta mig. Idag är Atrium Ljungberg först ut med att rapportera för 2023 bland fastighetsbolagen och efteråt följer en flod av fastighetsrapporter. Kanske vänder den goda trenden nu.

Kommande fastighetsrapporter:

 

Bra, men ändå dåligt

Castellum valde att tidigt (november) pausa sin utdelning samt att man inför ett besparingsprogram. Skulle man höjt utdelningen i år så hade Castellum blivit Sveriges första utdelningsaristokrat med 25 år i följd höjd utdelning. En liten steg för Castellum, ett stort steg för för Sverige som utdelningsland.

Under 2022 gjorde Castellum många bra kvartal. Siffrorna för exempelvis Q2 överträffade första kvartalets på i princip samtliga punkter. Hyresintäkter, driftsöverskott och substansvärde ökade samtliga i förhållande till årets Q1. Även nettouthyrningen var positiv.

Marknaden har dock slaktat bolag med jobbig balansräkning. Castellum har en rätt låg belåning men det som trycker är den stora andelen obligationer som bolaget har. Obligationsmarknaden har just nu frusit till is.

Höjd utdelning i Atrium

Atrium Ljungberg kom alltså precis med sin rapport och där föreslås en utdelningshöjning från 5,2 kr/aktie till 5,3 kr/aktie. Jag vet att man inte kan sätta ett likhetstecken mellan fastighetsbolag, men det enda jag vill är att i Castellums rapport få en noggrann diskussion kring utdelningen.

Men… troligtvis blir det enbart:

”Vi befinner oss i en turbulent tid med stora osäkerhetsfaktorer” bla bla bla…

Det hade varit kul om man skrev något i stil med:

”Vi ville bli Sveriges första utdelningsaristokrat, men sedan kom Roger Akelius som ville peta bort Rutger Arnhult”

 

Ett sätt att förhindra utdelningssänkning

I en artikel på DI kom Magnus Dagel med ett intressant förslag. Castellum har på senaste åren gjort stora återköp av egna aktier och äger idag 17,3 miljoner av sina egna aktier.

Delar man ut detta kan det räknas om till 7,7 kr/aktie. Det skulle då vara en höjning från 7,6 kr/aktie. Som jag nämnt många gånger tidigare behöver en utdelning inte alltid bestå av likvider. Ett exempel är Handelsbanken som nyligen delade ut sitt innehav i Industrivärden.

 

Jag tycker det här låter som ett bra förslag. Bolaget slipper tumma på kassaflödet, aktieägarna blir nöjda och bäst av allt blir räven Akelius nöjd då han i sådana fall får ännu fler aktier.

 

18
0
Kommentera gärna :)x
()
x