Precis som många andra bolag har Cisco gjort resan från ett bolag med tillväxt som största fokus, till ett bolag som numer levererar stabil och hållbar utdelning till investerare. Här tar jag upp Cisco Utdelningshistorik samt varför jag tycker att det kan vara intressant för aktieägare att läsa mer om bolaget.

Kort om Cisco

Cisco var under IT-bubblan världens högst värderade bolag och precis som många andra drogs även Cisco med i den allt för stora haussen kring värdet i IT-bolagen. Kort sagt kan man säga att Cisco var med och byggde Internet till vad det är idag.

Även om intäkterna i huvudsak utgörs inom switching och routing (det man kallar infrastruktur) så tillhandahåller bolaget rätt mycket inom tjänster. Ca 1/4 av intäkterna kommer från segmentet man kallar Services.

Det här är en video som jag tycker förtjänar mer än 2000 visningar och beskriver Cisco rätt väl:

Cisco Utdelningsfakta

Direktavkastning: 3,45%

Utdelning årligen/aktie: $1,44

Utdelningsfrekvens: kvartalsvis

Utdelningsandel: 54%, räknat utifrån vinst

Antal år med i rad höjd utdelning: 8 år (allt sedan man började med utdelning)

Genomsnittlig årlig utdelningstillväxt sedan start: 26%

 

Cisco Utdelningshistorik

Den här grafen visar Cisco’s utdelningshistorik sedan 2011, vilket var det år då man började med utdelningar

Självklart är bolagets fina utdelningstillväxt på i genomsnitt 26% årligen väldigt attraktig. Samtidigt är det då så att utdelningstillväxten svalnat rätt kraftigt under senare år, precis som det i många fall brukar vara.

Det här är ett klassiskt bolag som har en relativt liten utdelningsandel men samtidigt också har potential att kunna höja utdelningen många år framöver.

Jag kan tycka att Cisco är spännande då deras tjänster och produkter nog kommer behövas i ännu större utsträckning framgent samt att de nu verkar fokusera på att bli ett stabilt utdelningsbolag som en vacker dag kanske uppnår titeln utdelningsaristokrat.

 

0 0 vote
Article Rating
5
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x