Jag läste nyligen en artikel om varför du ska undvika att gå i pension tidigt. Även om jag inte håller med om resonemanget i stort så kan jag ändå tycka att anledningarna som tas upp är värda att känna till för oss som söker ekonomisk frihet via börsen.

Bra att veta är väl att artikeln riktar sig till personer som är beredd att gå tidigt i pension ”den vanliga vägen”. Vad är då den vanliga vägen? Ja helt enkelt att gå ett par år tidigare från arbetslivet mot bekostnad av pensionen du får. Kanske har du inte ens ett privat pensionssparande.

Vad många av oss försöker göra är att skrapa ihop tillräckligt med kapital för att kunna leva på avkastningen från portföljen, oavsett vilken taktik för ekonomisk frihet du valt. Tiden från den dag du går i tidig pension till dagen då du kan plocka ut pension sägs vara de avgörande åren. Klarar du dessa så klarar du även tiden när du får pension. 

Tyvärr är det få som inser alla nackdelar med att gå tidigare från arbetslivet. Här är de 3 saker du bör tänka på.

 

Den första punkten är rätt självklar och innebär att du får mindre pengar att leva för. Det beror dels på att man går miste om något eller några års pensionssparande, dels på att pengarna måste räcka längre.

Enligt prognosen måste pengarna räcka 14-15% längre än om går i pension vid 63 i stället för 66 år.

 

Vad som är något mer okänt är att skatten blir högre om man går i pension tidigare. Det beror på att man inte får det kraftigt förhöjda grundavdrag man får från januari det år man fyller 67 år.

Det här rör sig om rätt mycket slantar.

 

Något vi också får komma ihåg är att vi inte får ta del av bidragsdelarna i pensionssystemet såsom garantipension, inkomstpensionstillägg och i förekommande fall bostadstillägg.

 

Jag tror många av oss som sparar till ekonomisk frihet försummar pensionen som en dag trillar in. Åtminstone har jag inte räknat med denna då det är något som kommer bra mycket senare.

 

Inkomster

Sommaren har spenderats på hemmaplan och som jag skrev tidigare har det blivit 8 veckors semester i stället för mina ordinarie 4. Troligtvis kommer den här härliga tiden återupprepas kommande år också medan junior KTM är liten. Vi har valt att inte ta ut full föräldrapenning så att dagarna ska räcka längre, vilket då påverkar inkomsterna negativt.

Det har varit rätt få samarbeten på bloggen varpå den summan är mindre än tidigare månader.

 

Lön 25 077 kr
Bloggintäkter 4 650 kr
Övrigt 0 kr
SUMMA 29 727 kr

Samtliga av inkomsterna är redovisade netto, d.v.s. efter avdragen skatt. Utdelningen räknar jag inte med under inkomster då denna återinvesteras direkt.

Sparande

Jag har satt in ett extra amorterande på huset. Det är inte nödvändigt då jag idag är belånad < 50% men jag tycker att man alltid ska amortera en liten summa. Läs inlägget där jag jämför amortering mot aktiesparande

 

Avanza 8 500 kr
SaveLend 0 kr
Tessin 0 kr
Amortering 1 500 kr
SUMMA  10 000 kr

 

Sparkvot

Räknat på ovanstående inkomster och sparande blir då sparkvoten…

Sparkvoten har återigen börjat vandra uppåt men jag kommer nog inte återkomma till +50% sparkvot i år som vår situation är just nu.

%

Sparkvot

Så beräknar jag sparkvoten

Sparkvoten beräknar jag genom att ta det jag lyckas spara och dividera med samtliga intäkter (netto).

Den stora frågan är givetvis vad man ska räkna med i sparandet. Själv tar jag enbart med det jag sätter över till min portfölj och diverse andra investeringsalternativ som t.ex. Lendify. 

Jag kan tycka att ammortering till hus och CSN är helt okej att räkna med i sin sparkvot. Däremot tycker jag att det inte är ok att räkna det sparande som du gör till en utlandsresa som du och familjen tänkt åka på nästa halvår.

3
0
Kommentera gärna :)x
()
x