Det har blivit bra mycket mindre snack om SBB under senare del av 2023. Anledningen är att många lämnat skeppet och sökt sig till bättre investeringar. Kvar är väl de som spekulerar om en tillfällig studs eller att bolaget mot förmodan lyckas vända en riktigt jävlig situation till det bättre. Veckans utveckling är kanske läget som många väntat på.

Veckan som gått har inneburit en tjurrusning i min portfölj som består av mycket fastigheter. 60 000 kr i enbart kursutveckling den senaste veckan. Ränteläget är ett bevis på att bolagen är pressade och att små ljuspunkter kan få kurserna att rusa.

Anledningen till det rally vi sett är tisdagens besked från SCB att inflationssiffran för oktober blev 4,2% i årstakt, vilket är klart lägre än förväntningarna. Under eftermiddagen samma dag fick vi ytterligare en god nyhet, nämligen att USA-inflationen var klart lägre än väntat. Allt detta gav raketbränsle till börsen.

Det fastighetsrally vi såg var den 9:e största allt sedan Carnegie startade sitt fastighetsindex 1994.

1994, jan 46,60%
2008, dec 25,40%
2022, jul 23,10%
2020, sep 19,10%
2009, aug 18,10%
2010, sep 18,00%
2009, apr 16,40%
1996, nov 16,30%
2023, nov 16,10%
2020, nov 15,20%

 

För egen del så är det SBB som presterat bäst rent procentuellt under veckan. Sett över fastighetsbolagen i sin helhet så är det K2A B som presterat bäst i november följt av Fastator och sedan Balder.

Först och främst så vet jag att det är många som ser mig likt en idiot som inte sålt SBB länge. Long story short – jag köper inget mer i SBB, innehavet har jag mer eller mindre kvar enbart för att det är roligt att följa. Jag inser mitt misstag och att spelet är kört. Minor kommer jag gå på, även framöver.

Att ta bort skräpet och gå vidare, ja det är troligtvis det bättre alternativet.

 

SBB och kvartal 3

Under ett års tid har SBB i stort sett halverat sin fastighetsflotta som bolaget själva redovisar. Det är en rejäl bantning, men lite kan bli ännu mindre.

Innan tredje kvartalets slut har det varit extremt stor vikt för bolaget att ta in nya krediter. Tydligt är att bolaget fortsatt har svårt att lösa sin finansiering via traditionell bank. Inte så konstigt om vi tänker efter.

Att EduCo (utbildningsfastigheter) avkonsolideras är den största nyheten. Nu när SBB sålt så att ägarandelen blivit under 50% så står det klart att hela baletten är under avyttring. Fastigheter för 42 miljarder försvinner därmed, men också lån på 10 miljarder.

Negativt är den tabell som SBB presenterade i sin rapport och som säkert var anledningen att aktien föll. Summeringen av tabellen är att 15 miljarder in men 18 miljarder ut.

Det som kanske är mest skrämmande är att SBB vid utgången av tredje kvartalet står helt utan outnyttjade kreditfaciliteter. Inte så bra kort och gott.

Kreditfacilitet

Kreditfacilitet är en form av överenskommelse mellan bank och företag. Det tillåter den senare att ta ut en viss summa pengar under längre period, istället för att ansöka om ett nytt lån vid varje tillfälle ett behov skulle uppstå.

Hur ska det här då gå ihop? Ja de kommande 12 månaderna verkar mycket hänga på att 6,5 miljarder kr i banklån ska återbetalas. Kommer dessa kunna refinansieras? I dagsläget ser det inte lätt ut och det slutar nog med ytterligare försäljning från SBB:s sida.

Trots alla försäljningar kan man säga att SBB är överskuldsatt. På längre sikt blir detta ett problem, speciellt med tanke på att avyttringarna innebär en bra mycket lägre intjäningsförmåga. Troligtvis måste nuvarande fastighetsbestånd på 76 miljarder kr bantas ner hyggligt mycket mer för att få allt att gå ihop.

Ytterligare ett frågetecken är givetvis till vilken prislapp man kan sälja fastigheter till framöver. Blir det till en stor rabatt så krävs det andra ess i rockärmen för att få kalkylen att gå ihop.

Är det någon som kan tänka defensivt och få detta att Inte stupa rätt ner i graven så är det väl Leiv Synnes från Akelius som nu är VD. Hitintills tycker jag att han varit med och fattat rätt beslut utifrån ett riktigt dystert läge.

Mycket hänger på hur räntan utvecklas framöver. Ser vi en sänkning tidigare än befarat så lär vi se en fantastiskt resa. En längre, mer tråkig, ränteperiod kan mycket väl innebära slutet dess värre.

Jag förstår att många köper mer här och nu som en chanspost. Troligtvis är det åtminstone bättre än att spela på Triss. Men jag köper inga fler aktier här då det finns andra fastighetsbolag som känns betydligt säkrare, även om läget där också är tufft. Ett fastighetsbolag jag köper mycket av här och nu är Castellum.

 

 

11
0
Kommentera gärna :)x
()
x