Både Industrivärden och Lundbergs klassas som mer defensiva investmentbolag. I perioder med turbulens, som det är just nu, så kan det här vara en fin krockkudde för att dämpa fallet i din portfölj. Frågan är väl om det är värt att äga: Lundbergs med en god andel fastigheter och skog, eller den mer industri- och banktunga jätten Industrivärden?

 

Lundbergs aktiekurs de senaste 3 åren

 

Industrivärdens aktiekurs de senaste 3 åren

 

En viktig sak kring Lundbergsföretagen

Bägge av dessa är alltså investmentbolag, vilket innebär att du får många underliggande bolag när du köper dessa. Nuvarande portföljer ser ut såhär:

Lundbergs portfölj 2022

Industrivärdens portfölj 2022

Som du ser får du även ett ägande i Industrivärden då du äger Lundbergs. Du får alltså ett investmentbolag i ett investmentbolag.

Inception Movie GIFs - Get the best GIF on GIPHY

 

Är då det här bra eller dåligt?

Ur ett riskspridnings-perspektiv borde det vara bra. Då det råder rabatter (se nedan) är det dessutom att föredra då du får rabatt på rabatt. Det här skrev DI om nyligen i en artikel: Rabatt på Rabatten- nu lockar Lundbergs

Motsatt gäller givetvis om det råder premievärdering. Negativt är också att du får en ”dubbel” förvaltningskostnad då du äger Lundbergs. Samma gäller vid belåning.

I veckan utökade Lundberg sitt ägande i Industrivärden. 523 489 C-aktier köptes.

 

Hur ser det ut med rabatten?

Rabatt/premie Snitt
Lundbergs 5% (rabatt) -2% (premie)
Industrivärden 15% (rabatt) 9% (rabatt)

data hämtat från ibindex.se

 

Båda investmentbolagen handlas alltså till rabatt och är även billigare idag än deras historiska snitt. I Industrivärden får du en bättre rabatt idag, vilket innebär att du får de underliggande bolagen billigare om du köper Industrivärden än om du köpt vart och ett för sig via börsen.

 

 

Industrivärden och Lundbergs – vilken har presterat bäst?

Rabatt i all ära, men vilket investmentbolag har givit bäst avkastning till investeraren? Det här är trots allt den centrala frågan. Jag har valt att kolla på de senaste 10 åren. Nyckeltalet är totalavkastning, alltså avkastningen inklusive återinvesterad utdelning.

Totalavkastning 10 år Genomsnitt årlig avkastning
Lundbergs 423% 18,01%
Industrivärden 276% 14,16%

 

Lundbergs har alltså presterat bättre under de senaste 10 åren. Även om 4 procentenheter extra årligen inte låter allt för mycket så kan jag garantera dig att så är fallet när ränta-på-ränta effekten får jobba på högvarv.

 

Förvaltningsavgift och belåning

Det positiva med investmentbolag är att avgiften är lägre än i många aktivt förvaltade fonder. Lägre avgift kommer göra susen för sitt sparande över tid

Förvaltningskostnad 2021
Lundbergs 0,09%
Industrivärden 0,08%

 

Jag skulle säga att skillnaden mellan dessa är försumbar men kom ihåg att den här siffran varierar från år till år. Tycker man det är intressant kan man alltid räkna ut ett snitt de senaste 10 åren.

Kontentan är att avgiften är otroligt mycket lägre än en småbolagsfond med exempelvis 2% i fondavgift.

 

Från Lundbergs årsredovisning för helåret 2021

Förvaltningskostnaderna i aktieförvaltningen (moderbolaget och L E Lundberg
Kapitalförvaltning AB) uppgick till 105 mnkr (66) vilket på årsbasis
motsvarar 0,09 procent (0,06) av innehaven beräknade till marknadsvärde. Ökningen beror på tantiem i L E Lundberg Kapitalförvaltning AB.

Från Industrivärdens årsredovisning för helåret 2021

Under 2021 uppgick förvaltningskostnaderna till 127 (130)
mnkr, vilket motsvarade 0,08 (0,10) procent av aktieportföljens värde per den 31 december 2021.

 

Summering

Givet all ovanstående data så tycker jag att Lundbergs är mer intressant att äga om man är sugen på ett defensivt investmentbolag. Då får du dessutom med ett litet knippe Industrivärden på köpet. Rabatten är idag högre än det historiska snittet.

Via Lundbergs får du dessutom med Lundbergs Fastigheter med anor från andra världskriget. Fastigheterna är i stort sett byggd av egen regi och återfinns i 10 attraktiva städer. Detta utökar musklerna som Lundbergs redan sitter på.

Det negativa för mig är då att jag skulle få mycket mer i Holmen, vilket är det största enskilda bolaget redan idag i min portfölj.

8
0
Kommentera gärna :)x
()
x