Preferensaktier och D aktier är ett intressant aktieslag som ger dig en hög direktavkastning och utdelning kvartalsvis. Detta brukar också kallas för Fixed Income då utdelningen kan anses stabil och kontinuerlig. Jag har fått en fråga kring vilken preferensaktie som jag tycker är bäst 2021.

 

Bästa preferensaktien 2021

När det kommer till den här typen av aktier så har jag lagt preferensaktier och D-aktier i samma kategori. Visst, det finns tydliga skillnader mellan dessa två men även likheter. Hög direktavkastning, utdelning kvartalsvis och i regel inga utdelningshöjningar kännetecknar bägge typerna.

Min tanke bakom preferensaktier har alltid varit intakt:

  • Låt enbart en begränsad del av portföljen bestå av s.k. Fixed Income. Idag är den delen drygt 8% av den totala portföljen.
  • Använd utdelningen till att köpa det jag tycker är extra intressant för tillfället. Jag återinvesterar nödvändigtvis inte i den pref som givit själva utdelningen

Om bolaget ökar sin vinst och således också utdelningen så är detta inget du får dra nytta av som preferensaktieägare. Här är också den stora nackdelen. Å andra sidan kan tråkiga nyheter påverka preferensaktien åt andra hållet då utdelningen kan ligga i riskzonen.

Det här gör att vi bör sikta på 3 kriterier för att en pref ska vara attraktiv

  • Det underliggande bolaget ska vara stabilt och visat sig vara det även under tuffa perioder
  • Hög direktavkastning
  • Kurs under eventuell inlösenkurs (den kurs som bolaget kan lösa in preferensaktierna för om det blir aktuellt)

Givetvis finns det många andra parametrar och den första punkten kan delas upp i många olika ifall vi skulle vilja det.

Vi kikar då på min lista över preferensaktier. Detta är inte en komplett lista men innehåller ändå de preffar som jag tycker vi hör mest om.

Om vi tar denna tabell i åtanke så skulle då Aros vara den bästa. Men vi måste kolla på mycket mer och jag blev inte speciellt intresserad av Aros senast jag kikade på bolaget. Främst var det nog deras höga skuldsättning som fick mig att tveka.

Sedan har vi Genova. Kanske är den bäst? Lite speciellt med Genovas preferensaktie är att inlösenkursen faller från nuvarande 130 kronor till 110 kronor i december 2025. Generellt gillar jag inte att inlösenkurser successivt sänks. Jag vill helst se en evig tidshorisont då jag äger dessa med tron att de ständigt ska skjuta in pengar till mig varje kvartal. De får gärna göra som Klövern och ha en sjukt hög inlösenkurs.

Kvar har vi då SBB D och ja, det här tycker jag är bästa köpet. En anledning till att jag också köper mer SBB D är att andelen i min portfölj är relativt liten idag.

SBB kanske inte känns lika säkert som Akelius men Ilja tycker jag senaste åren visat mycket av det jag själv vill se hos en VD. Bara den enkla anledningen att han är flitigt ute i poddar och vill presentera sitt bolag gör mycket.

ILIJA BATLJAN, VD SBB

SBB:s nyckeltal förbättrades kraftigt under 2020. Förändringen avser en sänkt belåningsgrad från 41 procent till 35 procent. Den stora vikten av samhällsfastigheter tycker jag också är en styrka.

Vill man ha lite säkrare Fixed Income så faller mitt val på Akelius D.

 

Är SBB D en preferensaktie?

Absolut inte. En stor fördel med en preferensaktie är att du som äger den har preferens (förtur) till utdelningen. Det innebär att du får utdelning före stamaktieägarna ifall det skulle vara knapert att dela ut med tanke på vinsten. Tyvärr innebär detta inte att du är garanterad utdelning.

Som jag sa tidigare ser jag mycket likheter mellan D aktier och preferensaktier och därför stoppar jag de i samma korg. Många gör inte som jag.

 

Är SBB D verkligen bäst?

Troligtvis inte. Vill vi se vad som faktiskt är bäst får vi ställa upp exakt alla för och nackdelar med samtliga och sedan på något vis väga kriterierna mot varandra. Risken är stor att svaret blir helt olika beroende på vem som gör bedömningen.

Jag tycker att SBB D helt enkelt är attraktiv idag och köper gärna mer.

För närvarande har jag följande Fixed Income i portföljen. Dessa ger mig tillsammans utdelning varje månad.

Aktie Utdelningsmånader
Akelius D Februari, maj, augusti, november
Klövern Pref Januari, april, juli, oktober
K2A Pref Mars, juni, september, december
SBB D Januari, april, juli, oktober

 

18
0
Kommentera gärna :)x
()
x