När det kommer till alternativa investeringar (utanför börsen) så har jag mer och mer börjat förespråka Kameo. Lättsamheten i att hitta projekt samt att det inte krävs mycket kapital för att börja är troligtvis de största fördelarna för mig som småsparare. Nu har jag passat på att ställa lite frågor till VD Fredrik Källgren kring saker som jag själv funderat över.

Skulle du kunna berätta lite kort om dig själv samt den resa som du gjort i Kameo?

Jag heter Fredrik Källgren, 37 år, bor i Stockholm men uppvuxen i Östersund. Jag är utbildad civilingenjör och civilekonom och har de senaste 14 åren arbetat med olika typer av finansierings-, produktutvecklings- och affärsutvecklingsfrågor både i Sverige och utomlands. 

Jag har under åren träffat väldigt många duktiga entreprenörer och drivna personer med bra idéer och höga ambitioner, men har förvånats över hur svårt det är att säkra finansiering. Paradoxalt nog, finns det många personer och företag med mycket riskvilligt kapital som vill investera i dessa typer av projekt, men som inte ges möjligheten.

På Kameo vill vi förändra detta. Sedan jag började på Kameo i september har jag fått vara med på en fantastisk resa. Vi har kommit igång med vårt samarbete med investmentbanken ABG, lanserat en uttalad byggnadskreditivprodukt samt markant förfinat vår marknadskommunikation. Vi har åstadkommit mycket på kort tid – och detta är bara början!

Betyder Kameo något speciellt, eller är det bara ett namn?

Namnet togs fram av vår grundare Sebastian Martens Harung i samband med att idén om en skandinavisk crowdfunding-plattform växte fram 2014. Kameo kommer från engelskans ’cameo role’ som betyder att ta en bakgrundsroll. Vi ser vår roll som att vi har en bakgrunds- och stödjande roll för att sammanföra låntagare med långivare.

Vad skulle du själv säga är er styrka jämfört med liknande tjänster som finns ute på marknaden?

Investerare hos Kameo kan investera från 500 kronor och uppåt utan avgifter vilket gör det enkelt att snabbt kunna bygga upp en väl diversifierad låneportfölj. För låntagare kan vi dela upp beloppet i olika dellån, så kallade trancher, vilket sänker den totala finansieringskostnaden samtidigt som vi minskar risken för långivarna. Låntagande bolag betalar sedan en avgift till Kameo.

Jag får många frågor som handlar om risk. Vad händer om det inte går som tänkt med ett projekt som jag investerar i? Vad försöker ni i Kameo göra i ett sådant fall?

Det är viktigt att komma ihåg att det alltid innebär en viss risk när du investerar och lånar ut pengar. Trots att Kameo genomför en gedigen kreditbedömningsprocess kan det hända att låntagare får betalningssvårigheter. Om det skulle uppstå någon problematik skickar vi först påminnelser, skulle detta inte ge något resultat påbörjar vi en process där alla olika scenarion ses över. Bland annat realisering av säkerheter. Vi agerar sedan som Långivarombud för alla Kameos investerare. Kameos bolagsjurist i samråd med juridiska partners inleder då arbetet med att ta vidta de åtgärder som behövs för att få tillbaka så mycket som möjligt av långivarnas investerade kapital. 

Hela processen sköts med andra ord av Kameo och syftar till att maximera den potentiella återbäringen till investerarna. 

Om ett företag går i konkurs, blir den del av lånet som inte täcks av låntagarens tillgångar eller säkerhetspaket en förlust för lånets investerare. I de lån där vi har tvingats driva in säkerheten har vi hittills lyckats få full återbetalning med de säkerheter som vi har haft i lånet och har idag inga bekräftade kreditförluster. Detta kan dock ändras i framtiden och det är därför viktigt att sprida riskerna.

På tal om risk. Om det värsta skulle inträffa och Kameo av någon anledning inte kan fortsätta med verksamheten, vad händer i ett sådant fall med mina pågående lån där jag investerar? Vad händer med de pengar som jag har hos Kameo men som ännu inte är investerade i projekt?

Alla dina tillgångar ligger på klientmedelskonton hos DNB. Skulle DNB gå i konkurs är dina pengar även skyddade med statlig insättningsgaranti. 

Alla befintliga låneavtal består och vår tekniska plattform kommer förbli i drift även om vi skulle gå i konkurs. I praktiken kommer vår advokat eller eventuellt någon annan utsedd av konkursförvaltaren se till att räntebetalningarna går normalt, helst via plattformen, tills alla lån återbetalats.

Med andra ord – låntagarens skyldighet att återbetala förändras inte.

Kan du ge din egna syn på vad vi som investerare bör kika på för att hitta projekt som känns extra trygga?

  • Sätt dig in i projektet. I samband med varje projekt presenteras information kring själva projektet, personerna bakom, samt vilket säkerhetspaket som projektet har. Efter egen analys bör du utvärdera om du själv, utifrån dina förutsättningar, kan hantera de risker respektive lån har.  
  • Alla lån på Kameos plattform ges ett riskbetyg. Riskbetyget sätts på en skala A–E, där A anses ha lägst risk. Läs mer om våra riskbetyg och hur de sätts här.  
  • Precis som med alla investeringar, är det viktigt att alltid sprida riskerna. Vi rekommenderar att bygga upp en låneportfölj med minst tio lån.

Sist men inte minst. Jag som investerare saknar verkligen att kunna logga in med BankId samt att få någon typ av direktinsättning till mitt konto i Kameo. Är det här något som kommer att förverkligas framöver?

Detta är frågor som vi aktivt arbetar med. När det gäller direktinsättning vill vi hitta en lösning som är fördelaktig för våra investerare och en lösning där inte kostnaden blir för stor i förhållande till lånens avkastning. Vi hoppas kunna presentera positiva lösningar inom en inte alltför avlägsen framtid!

0 0 vote
Article Rating
9
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x