Allt sedan millennieskiftet har det vid några tillfällen skett stora nedgångar på världens börser. Variationerna på dessa har varit stora då vissa varit snabba, och andra mer utdragna. Det finns dock en likhet mellan alla dessa; den som trotsade oron och köpte mer aktier har blivit rikligt belönad.

Som jag förstått finns det ingen tydlig definition på vad vi kännetecknar som en börskrasch. Innebörden är att priset på ett stort antal aktier på en aktiemarknad plötsligt rasar mycket kraftigt, vilket resulterar i att hela indexet tappar i värde.

Begreppet Bear Market har en mycket tydligare definition där man säger att ett index ska gå ner 20% från dess tidigare topp.

Skillnaden mellan en börskrasch och en bear market är att börskrascher är snabba och korta, medan björnmarknaderna är långsamma och långvariga. Dessa två sker inte alltid inom samma nedgång.

För enkelhetens skull har jag valt att benämna alla händelser listade nedan som börskrascher även om vissa kanske kan benämnas annorlunda.

 

Lista – börskrascher sedan 2000

 

It-bubblan

6 mars 2000 – 9 oktober 2002

OMXS30 under perioden: -71,11%

Finanskrisen

16 juli 2007 – 21 november 2008

OMXS30 under perioden: -55,78%

Euroskuldkrisen

11 maj 2011 – 23 september 2011

OMXS30 under perioden: -25,51%

Pandemin Covid-19

19 februari 2020 – 23 mars 2020

OMXS30 under perioden: -32%

 

Krig, inflation, ränteuppgång

4 januari 2022 – 29 september 2022

OMXS30 under perioden: -26,94%

Jag själv har enbart varit med under de två senaste börskrascherna. Även om det kändes så var börsen där och då ”enbart” ner som mest 32%. Ta då finanskrisen där nedgången var drygt 50%.

Dessutom var finanskrisen mer långdragen än pandemin och kanske är det bättre att rycka plåstret snabbt än långsamt även i börssammanhang.

Det vore jätteintressant att höra ifall någon av mina läsare v                  arit investerade under samtliga börskrascher sedan 2000. Att ta sig igenom alla är helt klart en bedrift.

 

Risk att investera på Stockholmsbörsen

Vid nedgångarna efter it-bubblan, i finanskrisen, euroskuldkrisen och pandemin har Stockholmsbörsens OMXSPI-index fallit hårdare från topp till botten än vad de stora indexen för Europa, USA och världen gjort räknat i kronor.

Det sägs att Tid dödar risk. Det ligger otroligt mycket sanning i det begreppet. Men hur långsiktig måste man egentligen vara? Enligt Stockholmsbörsens mönster de senaste 100 åren sjunker risken markant när antalet år du kan tänka dig investera ökar.

Antal år Risk för förlust, procent
1 32
3 25
5 21
10 4
20 0
30 0
40 0

 

Det här är också varför jag ständigt tjatar att du bör ha minst 5 års tidshorisont för att investera i aktier. Investerar du enbart under ett år är risken till förlust nästan en tredjedel. Å andra sidan är väl risken till förlust via trisslotter ännu högre…

 

 

21
0
Kommentera gärna :)x
()
x