Det finns ett uttalande som lyder: Nacka NAXS, Rata Ratos och dränk Havsfrun. NAXS är ett investmentbolag som skiljer sig från alla andra och innan vi nackar det här bolaget kan det vara värt en extra spaning. Veckan har präglats av mer annorlunda investmentbolag, så låt oss avsluta veckan med NAXS.

 

NAXS är ett medelstort svenskt investmentbolag. Skillnaden mot andra är att NAXS investerar i private equity-fonder som fokuserar på norden. Utöver detta kan NAXS investera i alternativa tillgångar. Det vanliga är att ett investmentbolag helt enkelt investerar direkt i noterade eller onoterade tillgångar.

Vad är Private Equity?

Private equity är långsiktiga investeringar i onoterade bolag, det vill säga bolag utanför börsen. Investeringarna görs typiskt sett av en fond och syftet är att genom värdeskapande aktiviteter bygga ett bättre bolag vilket i sin tur skapar avkastning på investeringen.

Det här får du via NAXS

  • 12 aktiva private equity fonder
  • exponering mot small, mid och largecap
  • 64 portföljbolag
  • Sedan starten har fonderna förvärvat 179 portföljbolag, varav 115 helt avyttrats. IRR (Internal Rate of Return) på dessa har i snitt varit 18%

NAXS

Den största exponeringen du får är alltså mot dessa private equity fonder. Jag skulle säga att det blir ett allt för stort jobb med att gå igenom innehållet i alla dessa och fundera över ifall det kan vara en bra investering eller ej. Tänk här på all den tid NAXS själva jobbar med att plocka ut dessa. Lite av grejen med ett investmentbolag är att du litar på att personerna bakom fattar de rätta besluten. Här har vi bara historiken att luta oss tillbaka mot.

Förutom detta får du också exponering mot individuella bolag (antingen noterade eller onoterade). Fulla listan kommer här:

Det är en hel del inom snabbmat med andra ord. För att dra ett exempel så saminvesterar man med JAB i Pret Panera Company där bland annat Espresso House finns.

Många av ovanstående har gått riktigt uselt på börsen när jag studerar dem. Inte minst Awilco Drilling som är ett norskt bolag.

Naxs grundades 2007 och bolaget börsnoterades samma år.

”Småsparare har ju inte möjlighet att investera i private equity-fonder, de är bara öppna för institutioner och privatpersoner med jättemycket pengar. Jag insåg att här fanns en lucka att fylla – att ge vanliga aktieägare tillgång till den här lukrativa marknaden.”, säger NAXS grundare Amaury de Poret

”Det var precis innan finanskraschen så vi hade tur med tajmingen. Vi fick in 650 miljoner kronor som vi investerade i några av de bästa private equity-fonderna. Under de 15 år som gått sedan dess har Naxs gett fin avkastning och regelbunden utdelning till aktieägarna.”

Exakt hur fin avkastningen varit har jag inte hittat. Jag har skickat ett mail till deras IR avdelning och hoppas på svar så snart som möjligt. Utdelningen har varit rätt stor så denna väger tungt i totalen.

Kikar vi bara på kursen så har NAXS gått något bättre än index (OMXS30)

NAXS utdelning

2023 (räkenskapsåret 2022) betalade NAXS 3,75 kr/aktie i utdelning. Det här motsvarar 4,3% av deras substansvärde (NAV) och en direktavkastning på 6,3%.

År UTDELNING SEK/AKTIE
2023 3,75
2022 3,5
2021 3
2020 3
2019 2,78
2018 2,53
2017 0
2016 2,5
2015 2,3
2014 2
2013 0,5
2012 0,4

 

Här har vi det fina med NAXS. Utdelningen har vuxit från 0,4 kr 2012 till 3,75 kr nu. Det ger en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 22.57%. Fantastiskt, även om utdelningen lämnats tom ett år. Skulle säga att det här är bland det vassaste bland investmentbolagen jag kikat på åtminstone.

 

Naxs utdelningspolicy

Bolagets målsättning är att
värdeöverföringen till aktieägarna över tid skall utgöra mellan 50 och 75
procent av Koncernens resultat efter skatt justerat för orealiserade intäkts-
och kostnadsposter. Sådan värdeöverföring kan ske genom utdelning, återköp och
inlösen av aktier, eller på annat sätt.

Fördelar med NAXS

Som jag ser det finns det några fördelar med NAXS

Först och främst råder det en fin rabatt på +17.37% räknat på senaste substansvärdet. Det här är förvisso ett par procentenheter mindre än det 5-åriga snittet, men det är ändå mycket om vi jämför med många andra investmentbolag.

Sedan har man en stor kassa som man kan sätta sprätt på till nya investeringar, 23% av det egna kapitalet. Dock har denna minskat med åren. 2020 var den på 32% och 2018 på hela 36%.

NAXS har varit en aktiv investerare under de senaste åren och har fortsatt god tillgång på
likvida medel vilket gör att vi är väl positionerade att fortsätta utnyttja eventuella investeringsmöjligheter under och bortom 2023.

Det finns en hel del spännande bolag i de underliggande fonderna som jag tror stenhårt på. Europris, Handicare och Munters är exempel på sådant jag gillar skarpt. På samma gång ingår investeringar som jag aldrig skulle vilja lägga händerna på, exempelvis Ellos.

En fördel är givetvis att vi får tillgång till sådant vi aldrig hade investerat i annars. Innehavet kan också vara en nackdel då det är frågan om oftast mindre bolag som är betydligt mer riskabelt, speciellt med tanke på konkursrisken när räntan sticker iväg.

Totalavkatsingen i NAXS är fortfarande ett frågetecken men jag söker den informationen. Med tanke på den i snitt höga direktavkastningen så har den nog inte varit dålig allt sedan 2008 och slagit index. Däremot är det inget Latour vi snackar om.

Riskspridningen är väldigt god och inget bolag som fonderna innehar utgör mer än 13% av NAXS substansvärde.

Mycket bra utdelningshistorik och direktavkastning

 

Några nackdelar finns också

 

Om vi kikar i styrelsen så finns det i princip ingen som äger aktier i NAXS, utifrån senaste årsredovisningen.

 Av rörelseresultatet på 178 994 Tkr så blev kostnaderna -14 176 Tkr och personalkostnaderna -1 147 Tkr. Jag tycker det låter rätt saftigt.

Nackdelen är att det finns väldigt få analyser om NAXS

 

Summerar vi detta så tycker jag att NAXS helt klart kan få en liten del av portföljen. Den stora frågan är givetvis om Kinnevik är en bättre investering här och nu där du också får tillgång i bolag som annars är svåra att investera i.

2
0
Kommentera gärna :)x
()
x