Preliminära utdelningar 2022

2021 var en fröjd för oss utdelningsinvesterare. Många bolag hade 2020 hållit tillbaka utdelningarna under pandemin men då stor kassa fanns 2021 så valde många att köra på extrautdelningar. Frågan är om 2022 kan bjuda på några överraskningar när det kommer till utdelningar.

Mina utdelningar inför 2022

Här ser du vad bolagen delade ut förra året samt vad de delar ut i år. Frågetecknen kommer jag fylla på allt eftersom bolagen kommer med sin utdelningsinformation.

 

H&M delade förra året enbart ut en extrautdelning. 

 

Skistar har ett brutet räkenskapsår och delar ut i december. Vi får reda på utdelningen en tid innan det. Skistar kom inte riktigt upp till mina förväntningar när det kommer till utdelningar förra året. Jag får se hur jag gör med innehavet.

 

Svolder. Också brutet räkenskapsår. Utdelningsbesked kommer efter sommaren. Här finns det inte så god chans till extra kronor. Svolder har som regel väldigt låg direktavkastning.

 

Realty Income – höjer i regel utdelningen 4 gånger per år. Detta har jag inte tagit in i beräkningen

 

Det är många utländska bolag som kommer höja under året. Johnson & Johnson tenderar bland annat höja under våren.

 

Preliminära utdelningar

Förra året (2021) när jag räknade ut mina preliminära utdelningar så landade summan på 55 571 kr.

Mitt mål

Innan året kickade igång satte jag upp ett utdelningsmål inför 2022. Målet är 75 000 kr i utdelningar och då fattas det alltså enbart 25 000 till 100k-nivån.

Något att tänka på inför 2022

Det finns vissa faror med utdelningsåret 2021 som jag skulle vilja upplysa om:

  • Det som kommit nu är styrelsens förslag till utdelningar. Jag har inte varit med om att dessa ändrats förutom under 2020. DÅ ändrade man föreslagna utdelningar drastiskt. Skulle något kring pandemin förvärras kan bolagen välja att dra tillbaka förslagen. Här tänker jag på nya varianter av Covid-19.
  • Förra året bytte jag ut många högutdelare mot bolag med högre utdelningstillväxt. Det här kommer märkas i resultatet för utdelningarna men förhoppningen är att totalavkastningen (kurs + utdelning) ska bli högre.
  • Dollarn har stärkts lite mot svenska kronan på senare tid. Här får vi då en positiv utdelningseffekt då dina amerikanska aktier ger mer utdelning när allt växlats om till SEK. Med det sagt blir det dyrare att köpa aktier i USA när detta händer, vilket är negativt

Problem med att räkna preliminär utdelning

Det är inte direkt lätt att räkna på den preliminära utdelningen för kommande år. Anledningen är att det finns ett par osäkra faktorer som du bör vara medveten om:

  • Utdelningen okänd. De flesta bolagen fastställer sin utdelning i sin årsredovisning som oftast kommer i första delen av året. Innan detta är fastställt kan du enbart räkna på föregående års utdelning, eller vad du tror bolaget kommer ge i utdelning i år.
  • Antalet aktier okänt. Du vet inte i förväg antalet aktier du kommer ha vid x-dagen för respektive bolag. X-dagen är den dag då du inte kan handla aktien för att få rätt till utdelning. Säljer du aktier under denna dag så får du i alla fall utdelningen. Under året kommer du troligtvis fylla på din depå med nya aktier, varpå den totala utdelningen stiger.
  • Valutakurs. Handlar du utländska aktier så påverkas utdelningen av kursen vid avräkningsdagen. Sjunker exempelvis dollarn mot svenska kronan så blir det mindre utdelning.
  • Extrautdelning. I vissa fall kan bolaget välja att göra en extrautdelning om man exempelvis inte behöver pengarna för att investera i något själva. 

Varför räkna preliminär utdelning?

Jag brukar göra en sista uppdatering av mina preliminära utdelningar när majoriteten av mina bolag släppt sin rapport som summerar helåret där vi får reda på den nya utdelningen. Efter det blir det inga fler uppdateringar.

Det är sedan roligt att se hur långt ifrån sanningen du landar på i slutet av året. Givetvis finns det kanske också ett visst värde av att inte räkna ut detta och ta det hela som en överraskning. Du gör det som känns bäst för dig helt enkelt!