Investmentbolaget Svolder brukar oftast jämföras med en småbolagsfond då dess underliggande bolag är betydligt mindre än de som exempelvis Investor eller Industrivärden äger. I det här inlägget kikar vi på Svolders utdelning och Svolder utdelningshistorik.

När rapporterar Svolder?

En viktig sak kring Svolder är att förstå att man inte rapporterar som andra bolag. Det här kallas för brutet räkenskapsår.

Kikar vi på pressmeddelanden från Svolder så ser det ut såhär:

Så kommer det även se ut år 2020. Det vanliga är att ett bolag släpper rapporten i början på det nya året och att rapporten då inkluderar hela föregående år. I Svolders rapport inkluderar man delar av det nya året också (därav 2018/2019).

 

Svolder Utdelningspolicy

Svolder har följande utdelningspolicy: 

”Svolderaktiens utdelningsnivå bestäms i huvudsak av nettot av portföljbolagens ordinarie utdelningar och Svolders löpande förvaltningskostnader. Policyn strävar efter att uppnå god långsiktig utdelningstillväxt. Utdelningspolicyn förutsätter att utdelningsbara medel finns samt att starkt negativa effekter för bolaget inte uppstår genom utdelningen.”

Vad det här säger är egentligen att man vill försöka dela ut det man själva får in från underliggande bolag. Höjs förvaltningskostnaden så kommer också utdelningen minska, allt annat lika.

j

Notera

Ur ett skattemässigt perspektiv kan investmentbolagets utdelningar bli skattefria om man väljer att dela vidare dessa till aktieägarna. Därför är det oftast ett incitament för investmentbolagen att skeppa över utdelningen till oss ägare.

Svolder utdelningshistorik

Enligt stycket ovan kan vi lätt förstå att ett investmentbolags underliggande verksamhet är helt avgörande för att höja framtida utdelning. Anledningen är att man i princip är fullt beroende på hur portföljbolagen presterar utdelningsmässigt. 

Har investmentbolaget underliggande bolag som höjer utdelningen starkt så kommer mest troligt även investmentbolaget höja utdelningen. Då Svolder investerar i mindre bolag som kanske fokuserar mer på tillväxt blir utdelningen lidande.

Såhär ser utdelningshistoriken ut:

Kikar vi däremot på den ackumulerade utdleningen ser det desto mer attraktivt ut. Tyvärr är det här en mindre intressant aspekt än den faktiskta utdelningstillväxten. 

Grunden i min portfölj består av investmentbolag. Dessa äger jag inte för utdelningens skull utan snarare för att de ger en riktigt fin riskspridning till en låg förvaltningsavgift. Dessutom har de flesta investmentbolagen presterat en riktigt fin genomsnittlig årlig totalavkastning (utdelning + kurstillväxt).

Svolder har sedan start givit en totalavkastning på 3240%. Använder du min kalkylator ser du lätt att det här blir drygt 14% per år. Det är helt klart en fantastisk siffra!

Svolder Utdelningshistorik – tabellform

 

   
Sker vanligtvis i slutet av november SEK per aktie
2018/2019 2,15
2017/2018 2,00
2016/2017 1,63
2015/2016 1,38
2014/2015 1,25
2013/2014 1,13
2012/2013 1,05
2011/2012 1,65
2010/2011 1,65
2009/2010 2,00
2008/2009 1,50
2007/2008 2,00
2006/2007 4,00
2005/2006 1,88
2004/2005 1,50
2003/2004 1,20
2002/2003 1,13
2001/2002 1,13
2000/2001 1,75
1999/2000 2,75
1998/1999 2,13
1997/1998 2,13
1996/1997 2,13
1995/1996 1,38
1994/1995 1,25
1993/1994 0,94
Värdena är justerade för fondemissioner 1:1 gjorda 1996 samt 2001.  
Värdena är justerade för aktiesplit 2:1 genomförd i december 2017.

Svolders portfölj

För att se Svolders portfölj kan du direkt gå till den här länken.

Här är en bild på hur den ser ut just nu:

Innehav du får via Svolder

Svolder utdelningshistorik – på väg att vända?

Som ni ser har bolaget haft en stigande utdelning sedan 2013. Kanske väljer Svolder att haka på trenden att allt fler av vi svenska investerare vill ha en stabil och växande utdelning. Jag har inga uppgifter på när Svolder skapade den utdelningspolicy men har nu, men ska vi tolka den så verkar det i alla fall som att man vill se en växande utdelning till aktieägarna.

4.1 24 votes
Article Rating
6
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x