SBB har kommit att bli ett mycket populärt innehav bland investerare, inte minst när man hösten 2021 kommunicerade om att bolaget siktar mot månadsutdelning. Det här förverkligades förra året och i april 2022 kom första månadsutdelningen. Ilija har sagt att man kommer höja utdelningen 100 år och 2023 bjuder man på en utdelningshöjning, något som få hade satsat sina slantar på.

 

Ilija Batljan, VD SBB

 

SBB utdelning 2023

I SBBs bokslutskommuniké för 2023 heter det:

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,44
kr (1,32) per stamaktie A och B och en
utdelning om 2 kr (2) per stamaktie D. SBB

Utdelningen för stamaktierna höjs alltså från 1,32 kr/aktie till 1,44 kr/aktie. Räknat på dagens kurs så innebär det en direktavkastning på 8,6%, uppdelat på årets 12 månader. Utdelningshöjningen motsvarar 9% avrundat nedåt.

SBB behåller utdelningen i D-aktierna på samma nivå. Det blir alltså inte en sänkning som i fallet med Fastpartner.

 

SBB utdelning eller nyemittering av aktier

Som en duktig läsare kommenterade tidigare i veckan så finns det däremot mer att läsa mellan raderna. Vad menar han/hon egentligen med det?

Jo, det styrelsen i SBB erbjuder aktieägarna är ett val – i stället för kontanter i utdelning som vanligt kan du få nyemitterade (nytryckta) aktier.

Låter det konstigt? Ja troligtvis för att det här fenomenet är mycket ovanligt i Sverige. För 5 år sedan försökte sig H&M på den här skenmanövern, men där och då gav aktiemarknaden en stor känga till förslaget. Det hela slutade med att H&M drog tillbaka förslaget och uppgav att det var för svår att genomföra utifrån både tekniska och tidsmässiga aspekter

Ilija Batljan själv har tidigare berättat i en intervju i Di TV att han avser att ta sin utdelning i form av nyemitterade aktier. Han vill väl att så många som möjligt ska haka med på det tåget.

 

Det här kan bli dåligt

Tidigare har jag skrivit om förvirringen kring att en aktieutdelning är ett nollsummespel. Slutsatsen jag drog där är att så inte är fallet då kursen tenderar att återhämta sig relativt fort efter det att den sänkts vid x-dagen.

Vad SBB nu gör är värre skulle jag säga. Det kan kanske kännas lockande att välja nytryckta aktier i SBB, speciellt då bolaget har månadsutdelning och du får framtida pengar tidigare i fickan än bolag som enbart delar ut en eller ett par gånger varje år

Problemet är att våra aktier blir mindre värda när det dyker in fler aktier på öppna marknaden. Nyckeltal som exempelvis förvaltningsresultat/aktie kommer urholkas då aktierna blir allt fler.

Men som läsaren av bloggen uppmärksammade så har det här lurat många investerare i tron att det här är en regelrätt utdelningshöjning.

Jag kommer då åtminstone inte välja nyemitterade aktier, jag vet inte hur du tänker?

34
0
Kommentera gärna :)x
()
x