Som utdelningsinvesterare är jag alltid intresserad av att veta vad bolagen själva ser på förmågan att kunna dela ut delar av vinsten till sina aktieägare. Den här gången har jag intervjuat NP3 fastigheter och försökt förstå hur de långsiktigt tänker kring aktieutdelningar.


Bolaget hos Avanza

Kort om NP3 Fastigheter

”I Norrland we trust!”

”Stabilt. Med fokus på höga direktavkastningar i Norrland och stor kapacitet att växa är NP3 det mest spännande fastighetsbolaget för närvarande.”

Peter Malmqvist, chefsanalytiker Remium, 

Som ni märker från citaten ovan så fokuserar NP3 på fastigheter i Norrland. Den 30 september 2018 uppgick fastighetsbeståndet till 284 fastigheter inom kategorierna handel, industri, logistik, kontor och övrigt där industri står för den största delen.

I kategorin övrigt ingår bland annat hotell och samhällsfastigheter som exempelvis skolor. NP3 finns i sex olika områden:

  • Sundsvall
  • Gävle
  • Dalarna
  • Östersund
  • Umeå
  • Luleå

Via NP3 får ni alltså en diversifiering från de vanliga bostads- och hyresrätter.

Hur ser er utdelningshistorik ut? Tycker ni att det är viktigt att utdelningen stiger för oss investerare och vad skulle ni säga är utsikterna kring detta kommande år?

Sedan noteringen i december 2014 har NP3 höjt utdelningen varje år. Vi tycker att det är önskvärt att årligen höja utdelningen även om det inte är något vi kan lova. Bolaget ska dela ut cirka 50 procent av förvaltningsresultat efter aktuell skatt till preferensaktieägare och stamaktieägare. Preferensaktieutdelningens storlek begränsas till max 20 procent av förvaltningsresultat efter aktuell skatt.

I staplarna nedan visas i rött bolagets årliga utdelning i kronor samt i blått hur mycket aktien gått upp i kronor. Den grå linjen visar bolagets totalavkastning dvs kursutveckling inklusive återinvesterad utdelning under året. I gult visas aktiens direktavkastning dvs den beslutade utdelningen för verksamhetsåret dividerat med aktiens stängningskurs för samma verksamhetsår. (Avkastningen i tabellen avser stamaktien.)

NP3 har under 2018 gjort två företrädesemissioner av preferensaktier. Detta är ju inte en aktieutdelning men det har inneburit en värdeöverföring till befintliga aktieägare i form av de teckningsrätter som aktieägarna tilldelades.


Hur ser NP3 på räntehöjningarna som nu börjar bli ett faktum? Är ni förberedda på detta?

Räntehöjningar ökar såklart de finansiella kostnaderna men räntehöjningar som en konsekvens av en starkare ekonomi kommer även fastighetsbolagen till godo.

Även om räntebotten nåtts så sker höjningarna från extremt låga nivåer och de flesta är nog överens om att tro att låga räntenivåer kommer bestå under överskådlig tid.

NP3 har främst sin finansiering i traditionella banklån. Bolaget har däremot breddat sin finansieringsbas genom att både emittera obligationer och preferensaktier. Allt för att skapa ökat diversifiering i finansieringsbasen och minska risken.

Många frågar mig om man ska välja Diös eller NP3 i sin fastighetsportfölj. Vad skulle ni säga är era fördelar och varför är NP3 ett bra val för oss som vill vara exponerade mot fastighetsmarknaden i norra delen av Sverige?

Bolagen har helt olika inriktning och är inte att ses som konkurrenter. Jag skulle säga att relationen mellan bolagen mer är av karaktären syskon än rivaler.

Diös har sitt fokus på stadskärnor och stadsutveckling, dessutom har de bostäder i portföljen. NP3 äger endast kommersiella fastigheter i ytterkanterna av städerna. Diös fokus på centrumnära fastigheter gör det naturligt att de har en stor andel kontor; lika naturligt är det för NP3 med fastigheter i ytterområdena att ha en stor andel industri och logistik.

Bolagens olika fokus illustreras väl av den bytesaffär som bolagen gjorde under hösten. Diös bytte till sig fem centralt belägna samhällsfastigheter i Gävle av NP3 och NP3 fick i sin tur tretton industri- och bygghandelsfastigheter av Diös. Bytesaffären medförde att båda bolagen kunde stärka sin närvaro i respektive geografiska fokusområden.

Fastighetsbolagen i allmänhet är mer heterogena än vad man kan tro vid en första anblick, detta gäller inte bara bolagen ovan.  Både Diös och NP3 är goda alternativ för den investerare som kan se bortom de tre storstadsområdena.

Vad jag tog med mig från Intervjun

Under mina år som utdelningsinvesterare har jag alltid ägt Diös då jag tidigt fick en god bild av bolaget. Vid det laget funderade jag också (liksom många av mina läsare) på om Diös eller NP3 var mer fördelaktigt som en exponering mot Norrland.

Via den här intervjun har jag fått en helt annan bild och tanken att även ha NP3 i min långsiktiga utdelningsportfölj känns intressant.

Det mest tar med mig från intervjun är bolaget vilja att verkligen orka svara på frågor från en liten investerare som jag själv. NP3 ska helt klart ha en eloge för detta. Bolag som inte bara värnar om de större utan även om de mindre tror jag kommer gå långt.

4
0
Kommentera gärna :)x
()
x