Som många av er vet tycker jag om att gå igenom utdelningshistorik i olika bolag då jag gillar att se en positiv och fin utdelningstrend i mina innehav. Latour utdelningshistorik är spektakulär på många sätt och vis och i det här inlägget kikar jag lite närmre på den. Är det här det bästa svenska investmentbolaget när det kommer till utdelning?

Länk till bolaget hos Avanza

Viktigaste om Latour

Latour är ett Investmentbolag, vilket innebär att du blir ägare i flera bolag när du köper aktier i Latour. Bolagets kännetecken är framförallt långsiktighet och man vill investera i bolag stark utvecklingspotential och goda framtidsutsikter.

Genom Latour får jag exponering mot bl.a. två bolag som jag ser som riktigt intressanta innehav:

Alimak Group – som tillverkar hissar

Tomra – sysslar med återvinning

Assa Abloy – 25 år utan sänkt utdelning

I Latours Portfölj ingår även följande bolag. Jag är helt säker på att du känner till något av dem:

Latours portfölj. Från årsredovisning för räkenskapsåret 2020

 

Förutom detta får du även ta del av Latours helägda bolag i branschen Industri. Dessa är fördelade inom 4 olika grupper med totalt 4800 anställda. Mer om det kan du läsa här.

 

Latour utdelning Corona

Latour reviderade sitt tidigare utdelningsförslag för 2020 (räkenskapsåret 2019). Anledningen är att många underliggande bolag har sänkt eller slopat utdelningen helt till följd av Corona. Tidigare förslag för 2020 var 2,75 kr.

Styrelsen har i kvartalsrapporten för fjärde kvartalet 2019 samt i årsredovisningen 2019 kommunicerat ett förslag om en utdelning om 2,75 SEK per aktie för räkenskapsåret 2019. Mot bakgrund av att majoriteten av Latours noterade innehav helt eller delvis har dragit tillbaka sina utdelningsförslag samt den osäkerhet som råder på marknaden till följd av Covid-19, har styrelsen idag som en försiktighetsåtgärd beslutat att revidera utdelningsförslaget till 1,25 (2,50) SEK per aktie. Avstämningsdagen föreslås oförändrat vara den 13 maj 2020.

Latour utdelning 2021

Latour har nu höjt utdelningen 10 år i rad om vi inte räknar med den sänkning som gjordes i och med Corona. Även om det kanske inte låter mycket så är det ändå helt okej med tanke på att det är ett svenskt bolag. Dessutom är själva utdelningstrenden över tid imponerande, vilket du kan se nedan.

Direktavkastningen ligger kring 0,64%.

Det är ju inte en hög direktavkastning men så ser det också ut bland våra svenska investmentbolag. Investmentbolagen tenderar ju att dela ut delar eller allt som underbolagen delar ut. Därigenom blir det ett snitt av alla underliggande bolag och det snittet behöver inte vara högt då det inte är detta Investmentbolagen fokuserar på.

Direktavkastningen är särskilt låg nu då bolaget sänkt utdelningen med 50% p.g.a. Corona.

 

Latour Utdelningspolicy

Styrelsen i Investment AB Latour har för avsikt att dela ut erhållna utdelningar från portföljbolagen samt en andel av de helägda dotterbolagens resultat som bedöms rimlig med avseende på bolagens finansiella ställning, investeringsbehov, skattesituation och eventuella förvärv.

Latour utdelningshistorik 2021

Nedan visar jag ett diagram över Latours alla utdelningar sedan 1986. Det här är alltså utdelningarna justerade med tanke på de aktiesplittar som varit längs med bolagets historia. Jag älskar att kika på stapeldiagram som dessa, det gör mig alldeles varm inombords.

 

– Klicka för större bild –

Latour utdelningshistorik – I tabellform

För er som är intresserade av mer exakta siffror lade jag även in all data i tabellform också.

Latour Utdelningstillväxt 2020

Det som kan vara desto mer intressant är att kika på utdelningstillväxten för varje år.

Snitt utdelningstillväxt
Alla år: 21%
Senaste 10 år: 9%

– Klicka för större bild –

15
0
Kommentera gärna :)x
()
x