”Converting food into yield” är den brutalt sexiga slogan tillhörandes fastighetsbolaget Cibus som idag rapporterade för helåret. Att konvertera mat till utdelning är väl just vad bolaget gör då 95% av bolaget portfölj består av fastigheter inom dagligvaruhandeln, mat och dylikt med andra ord.

 

Stabil i eländiga tider

För helåret landade förvaltningsresultatet på 1,15 EUR och av detta betalar man ut 0,94 EUR i utdelning. Tänk på att ingen källskatt tillkommer, vilket tycks vara ett vanligt frågetecken när bolag delar ut i en annan valuta.

Pandemin har inte varit ett problem för bolaget att rida igenom då man kunnat inkassera 99% av sina hyror från hyresgästerna under 2020. Hyresgästerna är då stabila och välkända spelare inom dagligvarusektorn och jag har hitintills inte sett något annat fastighetsbolag som tillhandahållit lika stor del av hyrorna under Covid-19 2020.

Det långsiktiga substansvärdet rapporterades till 12,1 EUR (123 kr*) per aktie. Kursen står idag i 165 kr så här ser vi fortfarande en mycket hög premie. Fast bolaget ska enligt mig ha en premievärdering, frågan är väl bara hur hög.

*Valutakursen som använts är 10,20 kr/EUR, samma som i rapporten

Sedan oktober 2020 betalar Cibus utdelningen månadsvis. Man har som policy att öka utdelningen med 5% årligen, vilket man också gjort.

Ska man säga något negativt så är det väl att belåningen är det högsta som jag själv har i portföljen idag. Nu litar jag på ledningens erfarenhet att bedöma risken kring belåningen på 60%, men det bör ändå belysas tycker jag. Jämför detta med Hufvudstadens belåning på 19%.

 

Är Cibus en månadsutdelare?

Ja, jag har ju nyss skrivit det… eller?

Allt jag menar är att bolaget nu delar ut 0,94 EUR av helårets resultat för 2020, dock splitat på kommande 12 månader. Tar vi mer renodlande månadsutdelare som Realty Income så får jag mail* varje månad vad nästa månads utdelning kommer bli. Denna är då baserad på föregående års resultat.

*Jag använder här mailtjänsten via Seekingalpha. Ett otroligt fint tips till dig som äger utländska aktier

För att ett bolag ska kunna upprätthålla detta så krävs ett väldigt stabilt kassaflöde över året, i alla fall om man vill hålla ungefär samma utdelning eller högre varje månad. Skistar skulle exempelvis ha svårt att bli en månadsutdelare där majoriteten av omsättningen genereras under månader med snö.

Visst, Cibus delar ut månadsvis och är således Sveriges första månadsutdelare. Samtidigt tycker jag att vi här måste se en viss skillnad mot våra månadsutdelare på andra sidan Atlanten.

 

13
0
Kommentera gärna :)x
()
x