Utdelningar per bolag

Tabellen här nere visar hur mycket respektive bolag delat ut 2020. Längst nere till höger visar jag den totala summan av alla utdelningar som trillat in under året.

Vill du skapa din egna tabell?

Läs mer om hur du gör detta på 5 minuter via min utdelningsmall

Utdelningar mot tidigare år

Följande diagram visar hur utdelningarna varierat månad för månad jämfört mot tidigare år. De gröna staplarna är alltså utdelningen jag erhållit nu i år.

Ackumulerad utdelning 2020

Grafen nedan visar ackumulerad utdelning allt sedan första utdelningen trillade in. Ackumulerad utdelningen är alltså summan av alla utdelningar från start till nu.

Utdelningstillväxt 2020

P.g.a. Corona råder just nu en väldigt osäker bild kring detta. Många svenska bolag har sagt att utdelningen för 2020 (räkenskapsåret 2019) beror på hur situationen utvecklas. Vi kan få se extra utdelningsbeslut fram mot hösten.

Glöm inte att också läsa följande artiklar