Görans dröm om en hållbar biodling driven av sol blev sann.


Det började med en kupa för äppelträdets skull. I dag har Göran Sundström 50 miljoner bin i en verksamhet laddad med solenergi.

Ett hållbart lantbruk

För Göran och hans medarbetare är det viktigt att driva ett klimatsmart lantbruk där de arbetar så miljövänligt som möjligt. De vill att bina ska göra maximal nytta, och de själva minimal skada, i naturen.

– Vi tillhör den första generationen grönavågare som flyttade ut till landet från storstan på 1970-talet för att leva närmare naturen. På den tiden var det en giftfri miljö vi kämpade för, men med åren har det miljövänliga tänket vuxit.

Kravmärkningen innebär en hel del regler, om bland annat binas placering, miljö och vård, som måste följas.

– Det krävs att kuporna är byggda av främst naturmaterial. Man måste använda biramar av trä, men viktigast är att inte behandla bin med kemiska bekämpningsmedel och att kuporna placeras i giftfri miljö, förklarar Göran.

All honung som bina producerar hanteras på familjegården där moderna slungrum och maskiner underlättar och effektiviserar arbetet. Under ett normalbra år levereras 30–40 ton honung.

– Det innebär att vi gör av med en hel del el. Vi har länge pratat och drömt om att skaffa solceller för att spara på både miljön och ekonomin.

Drömmen gick i uppfyllelse

Förra året blev drömmen verklighet. På ladugårdstaket sitter numera 80 solceller från E.ON som tillsammans producerar 20 000 kWh per år.

– Nu tar vi till vara solens energi genom både solceller och binas arbete. Jag brukar säga att svensk honung är sommarsol på burk, då är det härligt att även kunna producera med hjälp av solen!

Nästa steg är att kunna använda solenergin för att ta sig runt till bikuporna, som är utspridda i en femmilsradie runt gården.

– Vi kör mycket bil för att se till bina, så den nya drömmen är att kunna köpa en elbil, säger Göran Sundström och fortsätter:

– Det skulle kännas fantastiskt att kunna köra bil på egen solproducerad el.

Så fungerar solceller

Solen skiner över Göran Sundströms familjegård i Skogstibble, väster om Uppsala, där han driver Sveriges största Kravmärkta biodling. Hans företag Uplands Honung har i dag 850 kupor med 50 miljoner bin runt om i länet, men det startade med en enda bikupa för 28 år sedan.

När solljuset faller på solcellen skapas det en elektrisk spänning i form av likström mellan cellens fram- och baksida. Med hjälp av en växelriktare som omvandlar energin till växelström blir det sedan möjligt att använda sin egenproducerade el där hemma eller för företaget.

Fördelen med solceller