Enligt gammal tradition så väljer jag att redovisa hur stora inkomsterna varit under månaden samt hur mycket jag varit kunnat spara av dessa. Kvoten mellan mitt sparande och totala intäkterna är min sparkvot, ett mått som jag fortfarande håller varmt om hjärtat.

Inkomster

Kan summera min inkomstmånad med ett enda ord, nämligen övertid. I regel är vi inte tillåtna att jobba övertid men ibland när saker och ting är på väg att rasa ner i en avgrund så råder det undantag. Är det riktigt kritiskt får vi i princip jobba så mycket vi vill men givetvis enligt bestämmelser från kollektivavtalet och Svensk lag.

Vi får välja om tiden vi jobbar ska räknas som extra pengar på lönen eller som extra timmar som vi kan ta ut vid valfritt tillfälle om arbetet tillåter. Jag antar att ni känner mig nog väl för att veta vad jag oftast väljer.

Här är mina inkomster under månaden. Extra glad är jag att bloggen seglat upp på nya höga nivåer som då också boostar mitt sparande.

 

 

Lön  28 334 kr
Lön Extrajobb  0 kr
Bloggintäkter  7 546 kr
Övrigt  1 400 kr
SUMMA  37 280 kr

Samtliga av inkomsterna är redovisade netto, d.v.s. efter avdragen skatt. Utdelningen räknar jag inte med under inkomster då denna återinvesteras direkt.

Sparande

Såhär mycket blev kvar efter allt shoppande. Som ni vet sparar jag på ett lite annorlunda vis men efter det att jag skrev mitt inlägg om det så inser jag att fler faktiskt gör precis som jag.

Avanza 22 500 kr
Lendify 1000 kr
Tessin 1000 kr
Kameo 2000 kr
SUMMA 26 500 kr

  

Här är fördelningen mellan mina olika säckar. 

  • Avanza 85% 85%
  • Lendify 3,8% 3,8%
  • Tessin 3,8% 3,8%
  • Kameo 7,5% 7,5%

Sparkvot

Räknat på ovanstående inkomster och sparande blir då sparkvoten…

%

Sparkvot

Sparande i år

Såhär har mitt sparande och min sparkvot sett ut hitintills i år.

Så beräknar jag sparkvoten

Sparkvoten beräknar jag genom att ta det jag lyckas spara och dividera med samtliga intäkter (netto).

Den stora frågan är givetvis vad man ska räkna med i sparandet. Själv tar jag enbart med det jag sätter över till min portfölj och diverse andra investeringsalternativ som t.ex. Lendify. 

Jag kan tycka att ammortering till hus och CSN är helt okej att räkna med i sin sparkvot. Däremot tycker jag att det inte är ok att räkna det sparande som du gör till en utlandsresa som du och familjen tänkt åka på nästa halvår.

22
0
Kommentera gärna :)x
()
x