Vabruari är strax över och med det tänkte jag presentera min lön från föregående månad samt vad jag nu har lyckats spara av detta då ny lön trillar in idag.

Inkomster

Under månaden har det varit 0 timmars sjukdom samt en del övertid. Självklart bidrar detta till en högre lön som också är grunden till att kunna spara mycket varje månad.

Bloggen presterar som vanligt väldigt bra och är en stor del av lönen från mitt ordinarie 8-timmars jobb. Tanken är att i framtiden enbart leva på bloggintäkter + utdelningar. Men innan dess ska jag ta mig till miljonen 🙂

 

Lön 27 519 kr
Lön Extrajobb 0 kr
Bloggintäkter  5 839 kr
Övrigt  0 kr
SUMMA  33 358 kr

Samtliga av inkomsterna är redovisade netto, d.v.s. efter avdragen skatt. Utdelningen räknar jag inte med under inkomster då denna återinvesteras direkt.

Sparande

Såhär mycket blev kvar efter allt shoppande:

Avanza 20 500 kr
Lendify 1000 kr
Tessin 1000 kr
Kameo 1000 kr
SUMMA 23 500 kr

 

Såhär är alltså fördelningen mellan mina olika säckar.

  • Avanza 87% 87%
  • Lendify 4% 4%
  • Tessin 4% 4%
  • Kameo 4% 4%

Sparkvot

Räknat på ovanstående inkomster och sparande blir då sparkvoten…

%

Sparkvot

En riktigt bra sparkvot med andra ord som är är riktigt nöjd över. 

Det intressanta är däremot att mitt sparande blev 23.500 kr totalt. Samtidigt har portföljen avkastat över 60.000 kr sedan början av året. 

Trots det kommer sparandet alltid vara viktigt för mig.

Så beräknar jag sparkvoten

Sparkvoten beräknar jag genom att ta det jag lyckas spara och dividera med samtliga intäkter (netto).

Den stora frågan är givetvis vad man ska räkna med i sparandet. Själv tar jag enbart med det jag sätter över till min portfölj och diverse andra investeringsalternativ som t.ex. Lendify och Kameo. 

Jag kan tycka att amortering till hus och CSN är helt okej att räkna med i sin sparkvot. Däremot tycker jag att det inte är ok att räkna det sparande som du gör till en utlandsresa som du och familjen tänkt åka på nästa halvår.

21
0
Kommentera gärna :)x
()
x