Kvartalsutdelningen i Castellum är sedan lång tid borta och du som läst bloggen länge vet att jag har en regel att enbart köpa aktier som ger utdelning. Varför handlar jag då Castellum? Nå, det finns en liten oskriven parentes kring just den här regeln.

Jag har egentligen gjort det rätt lätt för mig. Allt jag tänker är: hur har bolaget presterat historiskt och vilken potential har man framgent? Den frågan har jag försökt ställa mig kring fastighetsbolaget Castellum. Sedan finns det många som säljer direkt vid en utdelningssänkning.

 

Fastigheter som en bas i portföljen

När min portfölj hade som störst vikt mot fastigheter så tror jag den var kring 35%. Det är mycket. Även om jag nu fått bita i det sura äpplet på grund av min överexponerad så hade jag ändå tydliga argument till varför jag hade så mycket fastighet.

  1. Fastighetsbolagen dominerade den svenska marknaden över bolag med pålitlig och trygg utdelning, fram till 2023/2024 givetvis.
  2. Fastigheter har över tid haft en mycket fin avkastning, även om det vissa år varit otroliga kursfall

Punkt nummer 2 gjorde sig tydlig när EFN Marknad nyligen visade en graf över hur fastighetsaktier gått mot OMXS PI de senaste 10 åren. Nu får vi också tänka på att vi haft minusräntor under väldigt lång period, vilket gynnar fastighetsbolagen. Samtidigt höjdes också räntorna i en rasande fart, vilket chockade marknaden.

 

Castellum blir mer intressant där ute

Jonas Andersson, som förvaltar Carnegie Fastighetsfond, gästade tidigare DiTV och menade att Castellum är det bolag i fastighetssektorn man ska välja.

”Ska man ha bara ett bolag i fastighetssektorn så väljer man det”, säger han med tillägget att rörelsen är trygg, har god likviditet och handlas till en rimlig värdering på omkring P/E 14. 

I februari fick även H&M ge plats åt Castellum i Swedbanks populära basportfölj.

Det säger givetvis inget om läget, men är ändå en reflektion jag gjort.

 

Castellum ligger rätt bra till

Jag har köpt en del Castellum på senare tid, med den vetskap att bolaget inte är i någon direkt kris, men att det finns andra fastighetsbolag som just nu mår bra mycket bättre. SBB och Intrum är däremot i en rätt stor kris varpå jag inte köpt mer där det sista året.

Vad som är fint med Castellum i rådande miljö är deras stora exponering mot kommersiella fastigheter (kontor, handel, lager etc.). Här har man kunnat indexera upp hyrorna i takt med att inflationen stigit. På fyra år har KPI-inflationen varit totalt 21% och hyrorna har justerats upp med ungefär samma siffra. Det är rätt mycket pengar in. Dessutom verkar hyresgästerna kunnat hantera detta helt okej. Hitintills åtminstone.

Castellums fastighetsbestånd 2024

 

Som du ser i bilden nedan så blev Castellums rapportering av hyresintäkterna en trevlig syn nu i senaste Q4 rapporten. Diagrammet visar hur hyresintäkterna stigit/sjunkit jämfört med samma nivå för ett år sedan. Trots 8 år inom investeringar har jag ännu inte lärt mig hur man gör trevliga diagram i Excel 😛

Frågan någon säkert ställer sig är varför hyresintäkterna kunde sjunka så pass kraftigt i SBB, Corem och Heba. Anledningen är enkel och beror på att man sålt fastigheter. Säljer du fastigheter, ja då blir det mindre hyra in. Svårare än så är det inte.

 

För 2024 räknar Riksbanken med att hyrorna kommer höjas ytterligare 6,5%. 2025 ligger prognosen på +3,9%. Det här är då hyreshöjningen i snitt för alla typer av fastigheter.

Förvaltningsresultatet är också ett viktigt mått på hur bra fastighetsbolagen mår och väver in räntekostnaderna. Ökar förvaltningsresultatet, ja då borde också utdelningen öka, allt annat lika. För helåret 2023 så sjönk faktiskt enbart förvaltningsresultatet med -6% i snitt. Här låg Castellum på -3%.

Januari-december så hade Castellum ett förvaltningsresultat på drygt 9 kr/ aktie. Då man brukar dela ut ca 50% av detta så skulle det innebära 4,5 kr/aktie. Nu lämnar dock Castellum ingen utdelning alls under året. Här tar man det säkra före det osäkra. Det är klokt, med tanke på den riskaptit Castellum vävt in på senare tid.

Castellum har också en av de högsta ränteteckningsgraderna inom sektorn. Det här är ett mått som visar hur många gånger vinsten från driften täcker räntekostnaderna. Castellum ligger här på 4:e bästa plats och enbart Sagax, Hufvustaden, Atrium Ljungberg och Catena är bättre.

Idag har Castellum verkligen en låg belåningsgrad på enbart 37,4%. Det enda som är negativt är då den stora exponeringen mot obligationsmarknaden. Det här är också den enda anledningen jag själv ser till varför kursen inte gått bättre under 2024.

Nu är det givetvis så att aktien i Castellum är upp rätt mycket från i höstas när allt såg som jävligast ut. Dock finns det mycket kvar att hämta om du frågar mig. Förhoppningen är att Castellum lärt sig något och att Rutger Arnhult nu är portad från bolagets dörr fär gott. Castellum ska vara det defensiva fastighetsbolaget som det en gång varit, och inte den aggressiva sorten som vi såg innan räntorna började höjas.

 

 

 

28
0
Kommentera gärna :)x
()
x