Nu är det Cloettas tur att presentera sin rapport för det gångna året. Den släpptes idag kl 08:00 och som ni vet är det i årsrapporten som bolagen går ut med utdelningsförslaget till allmänheten.

Cloetta har nu föreslagit att lämna utdelningen oförändrad på 0,75 kr/aktie. Det är givetvis trist med en oförändrad utdelning, speciellt i och med att utdelningstillväxten var hela 50% förra gången. Nu förstår väl jag liksom du att det är mycket lättare för ett bolag att höja utdelningen rent procentuellt ju mindre utdelningen är.

Däremot lämnar Cloetta besked om en extra utdelning. Förslaget är att denna ska landa på 0,75 kr/aktie, alltså samma som den ordinarie utdelningen.

Innebär det att bolaget dubblar utdelningen?

För mig har alltid den extra utdelningen som bolagen ibland väljer att ge ut varit sekundär. Det primära har varit den ordinarie utdelningen och det är denna som jag vill se växa över tid, år efter år efter år.

Nu vill jag tillägga att jag inte investerade i Cloetta som ett utdelningsbolag från första början. Det fanns just ingen historik och direktavkastningen var låg. Samtidigt har det varit lite roligt och spännande att se hur Cloetta utvecklar sin utdelning genom åren.

Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka detta, men min första reaktion var besvikelse. Jag hade gärna sett en utdelningshöjning på 0,5 kr och en extra utdelning på 0,25 kr (0,75 totalt), men jag vet att man inte kan vrida och vända på detta.

Vad händer om Cloetta nästa år höjer utdelningen till 1 kr? Kommer investerare bli besvikna då för att utdelningen (tillsammans med extrautdelning) var högre det här året?

Ni får mer än gärna lämna ert tycke och tänkande kring detta