Utdelningsmall Deluxe

Att fylla i en Utdelningsmall är ett enkelt sätt för dig som investerare att öka din motivation och fortsätta kämpa för att få portföljen att växa. Utdelningar är faktiska pengar som bolaget delar ut till dig i form av en del av vinsten varje år. Självklart ska du hålla reda på dessa?