Är du en investerare som investerar i enskilda bolag så är risken stor att du kommer att bekanta dig med Inlösenaktier (IL-aktier). Jag fick nyligen en fråga kring hur jag brukar göra med dessa för att optimera resultatet.  

Fråga

 
HiQ har ju splittat (som en form av utdelning) och jag har då fått en hög av HiQ International IL som löses in för 3,35kr per aktie den 10 maj.
 
Hur brukar du göra i dessa fall, ska man sälja av allt direkt eller bara låta det ligga till 10 maj och se det som en utdelning som kommer då?

Varför löser bolag in aktier?

Det finns tillfällen då ett bolag fattar beslut att göra inlösen av egna aktier. Oftast tyder detta på att kassan i bolaget är stark och att man vill föra över värde till aktieägare. 

Inlösen av aktier kan jämföras med en extra utdelning till aktieägarna. Dock kan en anledning till att man gör inlösen vara att man vill göra det mer skattemässigt fördelaktigt för vissa aktieägare. Detta gynnar framförallt utländska ägare.

Hos HiQ kan vi läsa:

HiQ International ABs (”HiQ”) finansiella ställning har stärkts väsentligt
under de senaste åren och styrelsen bedömer att bolagets nuvarande
balansräkning är mer än tillräckligt stark för att säkerställa
verksamhetens utveckling på medellång sikt. Styrelsen föreslår en
aktiesplit 2:1 i kombination med ett obligatoriskt inlösenförfarande.

Som jag skrev tidigare så visar detta på att HiQs finansiella ställning är så pass god att man kan dela ut inlösenaktier till aktieägarna. Dessa har redan hamnat på kontot. Gör du inget åt dessa kommer de automatiskt att lösas in för 3,35 kr/inlösenaktie den 25:e april

I fallet med HiQ så rör det sig alltså om ett obligatoriskt inlösenförfarande. Men tänk också på att det finns olika typer när det kommer till inlösen av aktier.

 

Hur brukar jag göra?

Om vi tittar hos Avanza idag kan du faktiskt se dessa inlösenaktier och kursen på dessa. Kursen står i 3,36 kr/aktie, alltså 0,01 öre högre än den obligatoriska inlösenkursen.

Tänk däremot på att det tillkommer courtage när du säljer de här IL aktierna. Blir aktierna automatiskt inlösta så tillkommer inget courtage. 

Själv brukar jag helt enkelt vänta till dess att de löses in per automatik just för att slippa courtaget. Sedan ser jag till att ”bokföra” detta som en vanlig utdelning i min utdelningsmall.

Frågade även Avanza vad deras svar var:

Precis, om man inväntar det automatiska inlösen så slipper man sälja IL-aktierna och de löses in per automatik mot det förutbestämda beloppet.

Alternativet är dock att man säljer under handelsperioden men då kan priset vara högre/lägre men då tillkommer även courtage.

 

Tidsplan HiQ Inlösen

26 mars: Årsstämma kl. 10.00 i bolagets lokaler på Katarinavägen 15,
7tr. i Stockholm.
9 april: Avstämningsdag för aktiesplit. Varje aktie delas i två aktier,
varav en inlösenaktie.
10 april – 25 april: Handel i inlösenaktier.
7 maj: Avstämningsdag för inlösen av inlösenaktierna.
10 maj: Preliminär dag för utbetalning av inlösenlikvid, 3,35 kronor per
inlösenaktie, via Euroclear Sweden.

14
0
Kommentera gärna :)x
()
x