Ett intressant begrepp när det kommer till investeringar är CAGR – Compound Annual Growth Rate. Aktievärlden kryllar var intressanta och skrämmande begrepp. Därav är det  viktigt att du ökar ditt vetande i aktievärldens s.k. fikonspråk.

 

Vad är CAGR?

CAGR skulle man lätt kunna beskriva som den genomsnittliga avkastningen under en given tidsperiod. D v s, vad har din årliga avkastning för din investering varit?

Exempel

En aktie har kursen 100 kr år 1 och sjunker under året med 20%.

År 2 är värdet 80kr och då stiger aktien med 30% = 104kr vid årets slut.

År 3 stiger värdet med ytterligare 30% = 135 kr vid årets slut.

CAGR är då 10,25%

 

Jag tänker inte gå in på den matematiska formeln till detta utan det lättaste är nog om du använder en av många kalkylatorer för att göra din beräkning.

Länk till kalkylator som beräknar CAGR.

CAGR tycker jag är viktigt att hålla reda på då värdet inte tar hänsyn den volatilitet (a.k.a. ”volla”, eller svängningar i aktiepriset). Att se hur en aktie gått senaste året ger givetvis inte så mycket info.

Självklart kan CAGR också vara negativt. En aktie som i början var värd 100 kr men som efter 3 år enbart är värd 80 kr har då ett CAGR på -7,17%.

 

 

 

Varför använda detta mått?

CAGR slätar på sätt och vis ut avkastningen över tid, vilket gör att du får ett hum om hur det underliggande bolaget gått årligen.

Givetvis är det omöjligt att förutsäga vad avkastningen kommer vara nästa år, trots att du har tillgång till det här värdet. Däremot är min tanke att äga bolag som växer stabilt och starkt under en lång tidsperiod och då kan CAGR vara ett bra mått på detta.

Att jämföra CAGR med utdelningstillväxt och direktavkastning samt ta i hänsyn framtiden och ledningen är viktigt vid val av fina bolag.

 

Vad är CAGR för mina aktier?

Sparaklokt har skrivit en artikel kring hur du får reda på vad just dina bolag har för genonsnittlig avkastning över tid.

 

1
0
Kommentera gärna :)x
()
x