Månadsutdelare är något som blir allt mer populärt bland investerare i Sverige som söker sin väg mot ekonomisk frihet (FIRE). Dessa har länge varit hörnstenar bland investerare i USA då det faktiskt är här vi hittar de flesta bolagen med tät utdelningsfrekvens. Frågan är, finns det fördelar med månadsutdelare? Och är det bättre att investera i månadsutdelare än kvartalsutdelare eller bolag som delar ut årligen likt Handelsbanken?

Fördelar med månadsutdelare

En av de största fördelarna som jag ser det med månadsutdelare är att du tidigare kan använda utdelningen till att köper mer aktier i bolaget. Köper du Handelsbanken i april får du exempelvis vänta ett helt år innan utdelningen tickar in. Det här är dock lättare sagt än gjort då flertalet månadsutdelare är relativt dyra (sett till kurs) och att det därigenom krävs mycket utdelning från ett bolag för att köpa ett stycke ny aktie.

Ett exempel är Realty Income som är ett av mina mest anrika bolag i portföljen. Även om detta bolag väger rätt tungt i min portfölj så kommer det dröja länge innan jag kan köpa en ny aktie varje månad från dess utdelning. För att kunna återinvestera en utdelning krävs att du har nog med kapital för att åtminstone köpa en ny aktie med hjälp av utdelningen. Annars faller det här argumentet. Å andra sidan skulle man kunna resonera som så att utdelningen återinvesteras i aktier som är mindre dyra.

En annan fördel borde vara att utdelningarna sprids över året och att du då kan återinvestera löpande och inte vid ett givet tillfälle. Om du enbart har svenska bolag med årlig utdelning är risken stor att du får utdelningen i enbart april eller maj och då sker återinvesteringen vid ett givet tillfälle under året.

Ett vanligt argument mot detta är att du kan hålla på pengarna och fördela dem själv över året. Om du får all utdelning i april så behöver du inte investera allt då utan kan sprida ut det under sommar, höst, vinter. För mig är det här lättare sagt än gjort då jag verkligen tycker om att köpa aktier och tenderar att köpa upp mina likvida medel rätt fort.

Vi bör också notera att dessa pengar ligger arbetslösa en tid. Arbetslösa pengar föredrar jag inte.

Fördelar när det kommer till att leva på utdelning?

Jag antar att vissa av er har målet att kunna finansiera er vardag med hjälp av utdelningar? Inget dåligt val!

Det pratas mycket om Dividend Carpet Bombing, vilket då innebär att du köper bolag så att du får utdelning under hela året. Då dina räkningar för mobil, bensin, hus, fru etc. inte kommer kvartalsvis utan oftast månadsvis kan man tänka att det är en fördel att också få utdelningen månadsvis.

Strategin är nog olika från investerare till investerare, men som jag själv tänker så är det viktigaste att plocka ut utdelningen 4 gånger per år och att du gör detta innan kvartalsskiftet. Som du vet är ISK schablonbeskattat och där är en parameter till skatteuträkningen hur mycket dina depåer är värda vid kvartalsskiftet. Läs mer om hur dina utdelningar blir helt skattefria.

Min plan är då att jag själv ska distribuera utdelningen som jag plockar ut innan kvartalsskiftet så att de täcker räkningarna för helåret. Att få jämnt med utdelningar över året är därigenom inte allt för viktigt i det avseendet.

 

Månadsutdelare eller Kvartalsutdelare – vem vinner?

Det har gjorts en hel del studier kring om månadsutdelare ur ett avkastningsperspektiv kan spöa exempelvis kvartalsutdelare. Jag har själv inte gjort någon sådan analys men utifrån vad jag läst är det marginell eller ingen skillnad.

En artikel som tar upp detta är från InvestSomeMoney där man helt enkelt modellerar 3 utdelningsaristokrater med kvartalsvis utdelning så att de i stället delar ut månadsvis. I den undersökningen fann man att månadsutdelare hade fördel men med en ytterst liten marginal. Man påpekar också brister med undersökningen och den tidsperiod som använts i jämförelsen.

Åter igen är det absolut viktigaste att bolaget i sig mår bra och kan prestera över tid, snarare än när bolaget delar ut.

 

Varför då inte bara månadsutdelare?

Om nu studier visar att det är marginellt bättre med utdelning månadsvis, varför då inte bygga en portfölj med enbart månadsutdelare?

Anledningen till varför jag inte gör det är för att månadsutdelare oftast är rätt nischade till specifika branscher. Enligt Let’s Talk Money är fördelningen mellan branscher rätt begränsad när det kommer till dessa:

Källa: Let’s Talk Money

Därigenom ser jag det som svårt att bygga en portfölj enbart med månadsutdelare då du inte täcker in nog många branscher. Men hur många branscher och sektorer du vill ha är givetvis helt upp till dig.

En annan nackdel är att det inte finns någon svensk månadsutdelare mig veterligen. Jag vill ha majoriteten av mina bolag i Sverige med tanke på den negativa effekt som källskatt  och courtage ger.

 

Psykologisk fördel?

Förutom de fördelar som jag nämnt i inlägget med att sprida sina utdelningar så bör även den psykologiska fördelen tas upp. Utdelningar i sig innebär att du får ta del av företagets vinst. Att få en utdelning är för många roligt då det är ett positivt tecken på att något händer. Att få den känslan ofta kan höja din motivation och göra så att du fortsätter sträva efter dina ekonomiska mål.

 

Har du någon månadsutdelare i din portfölj?

Ser du någon mer fördel med att ha månadsutdelare i portföljen?

Skulle det gå att skapa en veckoutdelare? 😉

34
0
Kommentera gärna :)x
()
x