Investmentbolag Förvaltningskostnad är den avgift som investmentbolaget använder för att kunna bedriva sin verksamhet. Det här är listan bland dessa förvaltningskostnader och som du vet kan det vara extra värt att tänka på de procentuella avgifterna i dina investeringar.

 

Förvaltningskostnad eller administrationskostnad

När du investerar i ett investmentbolag får du exponering mot de underliggande bolagen som ledningen varsamt valt ut. Det är dock inte gratis att driva investmentbolag och du som investerare får betala notan. Den avgift du betalar kallas förvaltningskostnad och denna är olika från investmentbolag till investmentbolag. Ibland kallas förvaltningskostnad för administrationskostnad.

Om du tittar i bolagens respektive årsredovisning så ska förvaltningskostnaden stå med i resultaträkningen.

 

Investmentbolag Förvaltningskostnad – lista 2021

Det här är förvaltningskostnaden för de vanligaste svenska investmentbolagen. Siffrorna är hämtat från bolagens respektive årsredovisning för 2021.

Bolag
Förvaltningskostnad (%)
Svolder förvaltningskostnad* 0,6
Creades förvaltningskostnad 0,3
Traction förvaltningskostnad 0,3
Öresund förvaltningskostnad 0,46
Bure Equity förvaltningskostnad 0,29
Investor förvaltningskostnad 0,10
Industrivärden förvaltningskostnad 0,10
Lundbergs förvaltningskostnad 0,06
Latour förvaltningskostnad 0,06
Kinnevik förvaltningskostnad redovisar ej

*Svolder har ett brutet räkenskapsår. Uppgifterna är hämtade från årsredovisningen 2019/2020.

Minsta förvaltningskostnaden investmentbolag

Av de investmentbolag som listats ovan så har Latour den historiskt lägsta förvaltningskostnad på senare tid. I tabellen nedan visar jag hur den sett ut.

Latour förvaltningsavgift År
0,06% 2020
0,06% 2019
0,07% 2018
0,09% 2017
0,06% 2016
0,07% 2015
0,08% 2014
0,09% 2013

 

Vad blir skillnaden mellan förvaltningskostnaderna i kronor?

Vi jämför 2 olika investmentbolag för att se om det blir någon skillnad i kronor räknat. Här tar vi för givet att bägge två avkastar lika mycket samt att vi sparar lika i bägge under tiden. Syns ens den lilla skillnaden i procent?

Svolder, 0,6%

Invudstrivärden: 0,1%

Sparhorisont 20 år
Startvärde 100 000 kr
Extra sparande/månad 5 000 kr/månad
Genomsnittlig årlig avkastning 8%

 

Slutvärde Svolder med avgift 0,6 %
3 157 554 kr

Slutvärde Industrivärden med avgift 0,1 %
3 407 680 kr

Skillnaden i vinst är:
12,8 %

 

Investmentbolag förvaltningskostnad mot fondavgift

Om vi tar exemplet ovan men jämför en fond med 1,6% i avgift mot Industrivärden så ser vi en stor skillnad. Med samma parametrar som ovan får vi följande resultat

Industrivärden 0,1% ♦ Didner & Gerge småbolagsfond 1,58%

Skillnaden i slutvärde på 20 år blir:
654 781 kr

Skillnaden i vinst är:
42,2 %

 

 

Räkna ut Investmentbolag förvaltningskostnad

Om bolagen inte i procent visar sin förvaltningskostnad så går denna att räkna ut själv från andra nyckeltal. Formeln för att räkna ut den procentuella förvaltningskostnad är:

förvaltningskostnad (i kr) / justerat substansvärde

Exempel

Investor hade 2019 en förvaltningskostnad på 513 Mkr och ett justerad substansvärde på 485 mdr kr.

513 Mkr / 485 mdr kr = 0,11% avrundat uppåt

Enligt det här får vi kanske också svaret på varför bolagen med mindre portföljer oftast har en högre procentuell förvaltningskostnad. Desto högre justerat substansvärde, ja desto mer kan man öka själva förvaltningskostnaden innan procenten växer sig större.

Svolder ett substansvärde på 3 051 Mkr enligt deras årsredovisning för 2019. Det här kan alltså jämföras med Investors 485 000 Mkr. Skulle dessa två ha samma kostnader, ja då skulle Svolders  procentuella förvaltningskostnad också bli högre (som det också är).

 

Varför finns investmentbolagens förvaltningskostnad?

Vad som faktiskt ingår i förvaltningskostnaden är lite luddigt i min mening och oftast inte listat rakt upp och ner. Däremot finns det några punkter som man skulle kunna tänka sig är tydliga kostnader för investmentbolaget:

  • Arvodet för styrelsen. Ett investmentbolag består av en styrelse. I min bostadsrättsförening får medlemmarna i styrelsen ett arvode och detsamma gäller ett investmentbolag. Självklart är arvodet olika beroende på aktivitet inom investmentbolaget samt vilket investmentbolag det är frågan om.
  • Lön. VD och andra personer i ledningen utför faktiskt sitt jobb på investmentbolaget. De ska ha sina löner och man skulle kunna gissa att dessa löner är fetare än både din och min.
  • Courtaget. Transaktionskostnader må kanske inte vara detsamma som för dig och mig, men investmentbanker och rådgivningsfirmor ska också ha en del av kakan för de transaktioner som hanteras.
  • Hyran. Lokal är ett måste. Oftast sitter inte ledningen nere i en källare direkt utan vi kan i stället se flådiga lokaler i Stockholms innerstad.

Investors huvudkontor vid Blasieholmstorg i Stockholm

 

Förvaltningskostnad kontra fondavgift

Det fina med ett investmentbolag är att den procentuella avgiften oftast är mycket lägre än i fonden du äger. Det här är givetvis inte alltid sant men här är ett exempel på avgifter:

Investor  0,11%

Swedbank Robur Småbolagsfond Norden 1,38%

Swedbank Robur Sverigefond 1,37%

Länsförsäkringar Fastighet Europa 1,78%

Tänk då på att det även tillkommer courtage när du handlar ett Investmentbolag, vilket det i många fall inte gör när du handlar en fond.

9
0
Kommentera gärna :)x
()
x