Molnen hopar sig på den ekonomiska himlen, utom möjligtvis för de investerare som satsat på den digitala industrin, där det finns goda förutsättningar för fortsatt optimism.

Osäkerheten kring världsekonomin blir allt större och lågkonjunkturen sägs stå för dörren, frågan är bara hur djup den blir eller när den väl slår till. Ofta handlar det om ett snabbt förlopp när det väl inträffar, men avmattningen och tveksamheten från investerare är dock ett tecken som man ser tidigt i processen. En tveksamhet som idag börjar förnimmas i fler branscher, utom när det gäller den digitala industrin. För oavsett konjunktur finns det alltid möjligheter för nya smarta investeringar. Det gäller bara att veta var man ska leta.

 

Växande investeringar i den digitala sektorn

The Economist genomförde en undersökning av flera företag i den digitala sektorn, där hela 83 procent räknade med ökade investeringar. Det har nog flera förklaringar, men en viktig faktor är att branschen mognar, då de investerare som gick in tidigt nu börjar se effekt även i plånböckerna. Digitaliseringen är på väg att bli normen.

Den digitala industrin eller sektorn är kanske något slarvigt uttryckt, men det gemensamma är företag vars verksamhet bygger på den nya digitala tekniken och dessutom är präglade av den även som organisationsform. Ett belysande exempel är spelbranschen.

 

Långt framskriden digitalisering

Spelbranschen är nog den verksamhet som ligger längst fram när det gäller digitalisering, mycket på grund av att dess innovationer och framväxt i grunden handlar om just digitalisering i hela verksamheten och inte om ett populärt modeord som används betydligt oftare än vad det efterlevs. Nu är spelbranschen fullmogen och det finns stora möjligheter för investerare att kamma hem vinster på riskkapital som tidigare ansågs som vågat. Den hårdnande konkurrensen syns allra bäst i det ökade antal spelbolag som idag erbjuder snabba registrering- och identifieringsprocesser tack vare nya innovationer som Bank id. En utveckling som resulterar i mindre avstånd mellan konsument och produkt och som tacksamt mottags av tidspressade besökare. På jämförelsesajter ges en översikt över det rådande produktutbudet. Källan jämförcasino.se analyserar nyetablerade dreamz casino med fokus på att ge en så komplett bild som möjligt av bolaget för att möta konsumenternas krav. Plattformarna är centrala för att nå ut till en ung marknad som kräver snabba vägar från innovation till försäljning. De är örat mot rälsen och en nödvändig länk till krävande konsumenter. Ett öra som många andra branscher och företag har använt sig av alldeles för sent.

 

Klassiska upplägg måste omprövas

Idag handlar det mer om att de ”gamla” företagsstrukturerna måste ge sig in i digitaliseringen för att överhuvudtaget ha möjlighet att klara sig i den framtida konkurrensen, vilket gör att förutsättningarna för investerare vänts upp och ned, där de som var tidiga in i digitaliseringen, eller till och med växt fram ur den, nu börjar bli de som har processerna att tjäna pengarna medan klassiska upplägg måste omprövas och där det kommer krävas nya investeringar för att komma ifatt.

 

Konsumenterna redan anpassade

Konsumenterna är redan fullt anpassade till digitalisering och e-handel är avgörande för framgång, men även att service och leveranser ska fungera smärtfritt. Det finns inget tålamod för höga trösklar i form av komplicerade registreringar, långsam leverans eller liknande i en konkurrens som är stenhård.

 

Fortsatt ljust trots osäker ekonomi

Trots en osäker ekonomisk verklighet lär digitaliseringen fortsätta och gå starkt in i en eventuell lågkonjunktur, men – framförallt – gå än starkare ur den. Frågan är snarare hur de ”gamla” industrierna och organisationsformerna ska klara sig. Vägen till digitalisering kommer bli tuff och först när den genomsyrar hela verksamheten, såsom hos spelbranschen, kommer man kunna utmana igen. Men de som ligger i framkant just nu och förvaltar sina investeringar för fortsatt tillväxt lär också bli vinnare även framöver.

 

0
Kommentera gärna :)x
()
x