Fortum kanske inte är den där aktien som ingår i portföljen hos etik- och moralryttare, men det här är en högutdelare som är minst sagt intressant att kika närmare på. Mycket har hänt i Fortum på senare tid och kanske har man den värsta tiden bakom sig nu när Fortum väljer att byta fokus.

 

Kort beskrivet kan vi säga att Fortum är ett finsk bolag med verksamhet inom kraftgenerering, fjärrvärme och elhandel. Här finns det ingen aktie noterad på Stockholmsbörsen så den du får köpa är helt enkelt den noterad på Helsinki börsen. Länk till aktien hos Avanza

Tidigare gjorde jag mig av med månadsutdelaren TransAlta Renewables med tanke på att det inte kommer gå att handla aktien så mycket längre till. Efter det fick Enbridge ta över platsen i portföljen men nu är alltså frågan om inte Fortum kan få en plats.

Vad händer med TransAlta Renewables nu?

Idag äger drygt 12 000 kunder hos Avanza Fortum. Rätt många med andra ord. Som jämförelse ägs finska Sampo av ca 9000.

En sak jag själv blir lite frustrerad över är hur bolaget delat upp sin årsredovisning i en mängd olika rapporter. Troligtvis har man gjort det för att det ska bli lättare att hitta det man söker men effekten blir tvärt om. Kanske är det bra till alla de som inte hittat Ctrl+F funktionen för att söka…

 

Lite om Fortum

Den klart viktigaste delen i Fortum är den nordiska kraftgenereringen, främst i Finland och Sverige. En stor del av detta, nämligen 53%, utgörs av kärnkraft. Däribland finns ett delägandeskap i Oskarhamns och Forsmarks kärnkraftverk.

Är du en sådan som sätter dig mitt på vägen för att stoppa kärnkraften, ja då är troligtvis inte Fortum något för dig. Min egna åsikt är att kärnkraft fått mer positiv respons på senare tid, kanske då man insett att vi inte kommer få tillräckligt med vindkraft inom rimlig tid.

Verksamheten är uppdelad i tre olika segment.

  • Generation – hit hör genereringen av elkraft som då är kärnverksamheten. Vattenkraft och kärnkraft i Finland och Sverige står för största delen. Utöver det finns kraftvärmeverk samt viss kapacitet inom kolkraft och vindkraft men det är marginellt
  • City Solutions – hit hör fjärrvärmen och kyltjänster samt solkraftprojekt i Indien. Nätet med fjärrvärme är väl utbyggt i Norden och Polen.
  • Consumer Solutions – hit hör själva elhandeln och Fortum är här nordens största sådana med 2,2 miljoner kunder.

 

 

Fortum utdelning

 

År Utdelning, EUR Utdelningsandel, % Direktavkastning, %
2022 0.91 80 5.9
2021 1.14 137 4.2
2020 1.12 55 5.7
2019 1.10 66 5.0
2018 1.10 116 5.8
2017 1.10 112 6.7
2016 1.10 196 7.5
2015 1.10 24 7.9
2014 1.30* 37 7.2
2013 1.10 80 6.6
2012 1.00 62.9 7.1
2011 1.00 50.3 6.1
2010 1.00 68.5 4.4
2009 1.00 67.6 5.3
2008 1.00 57.5 6.6
2007 1.35 77.6 4.4
2006 1.26 103.3 5.8
2005 1.12** 72.3 7.1
2004*** 0.58 39.2 4.3
2003 0.42 46.2 5.1
2002 0.31 39.3 5.3
2001 0.26 45.6 5.5
2000 0.23 41.9 5.3
1999 0.18 43.4 4.0
1998 0.13 46.3 2.5

 

Fortums utdelningshistorik är kanske inte det fagraste vi sett. Många år med bibehållen utdelning och nu senast en utdelningssänkning från 1,14 EUR till 0,91 EUR. Historiskt har det även skett utdelningssänkningar, troligtvis i takt med att elpriserna har gått upp och ner.

Sedan 1998 har ändå utdelningen stigit med 623%. Det blir 8,23% årligen i tillväxttakt. Som sagt, inte det vassaste jag sett men ändå helt okej med tanke på att detta definitivt klassas som en högutdelare.

Från och med 2023 delar Fortum ut halvårsvis. En utdelning kommer i april och den andra i slutet av september.

Direktavkastningen i Fortum är hela 8,7% ifall bolaget kan hålla uppe utdelningen nästa år, vilket inte alls är någon omöjlighet.

 

Fortum totalavkastning

Jag räknade ut att en investering gjord 1998 givit 9,43% i årlig totalavkastning om du återinvesterat den höga utdelningen. Det är ingen magisk siffra, men ändå en stabil siffra.

 

Väldigt stökigt, men kanske finns det hopp

Stökigt är väl ett milt ord att använda när vi tänker på Fortum under de senaste åren. Den största smällen kom nu 2022 och berör kriget i Ukraina.

Efter krigsutbrottet i Ukraina började Fortum leta efter någon som skulle kunna köpa verksamheten i Ryssland. Nu i våras kom nyheten att Putin beslutat att konfiskera Fortums ryska verksamhet. Det här skulle komma att ses som ett straff för att Finlands inträde i Nato. Allt sedan Q2 är alltså den ryska verksamheten inte i spel för Fortum längre.

Allt efter detta skapade Fortum en ny strategi som lyder att man vill tillhandahålla pålitlig fossilfri el samt hjälpa till i klimatomställningen för basindustrin. Vidare ska man fokusera på utvecklingen av s.k. SMR reaktorer och just nu pågår en förstudie om ny kärnkraft i antingen Sverige eller Finland med hjälp av dessa reaktorer.

En annan stor händelse är att man sålt av sitt elnät och fjärrvärmetillgångar för att köpa Uniper. Alla verkar vara överens om att det här var ett dåligt val då eldistribution är en affär med extremt säkra intäkter.

Som en läsare noggrant kommenterade är Uniper inte i spel mer. Fortum gjorde en överenskommelse som innebar att tyska staten köpte Fortums Uniper-aktier för 0,5 miljarder.

Allt kokar ihop till att du som köper Fortum idag blir väldigt bunden till hur elpriset utvecklar sig, ett pris som minst sagt varit väldigt volatilt historiskt.

Fördelen med en investering i Fortum är att du får en mycket fin verksamhet inom vattenkraft samt att världen nu kanske vaknat och inser att kärnkraft kommer behövas för att möta det behov som kommer uppstå.

Att behovet av el kommer växa framöver, ja det tror jag både du och jag kan skriva under på.

 

 

 

17
0
Kommentera gärna :)x
()
x